PRINCE2®
Foundation og Practitioner

 • Længde
  5 dage
 • Pris
  22.500,-
 • Sprog
  Dansk
Med PRINCE2® projektlederuddannelsen får du et stærkt fundament til at arbejde inden for planlægning, styring og ledelse af projekter. <br /> PRINCE2® metoden gør dig i stand til at styre projekter effektivt i mål med særligt fokus på seks præstationsmål i projekterne. <br />

Om kurset

På kurset får du fuldt kendskab til de grundlæggende principper og metoder bag PRINCE2® og bliver klædt på til at bestå både Foundation- og Practitioner eksamenen. Kurset giver dig konkrete værktøjer til at arbejde med PRINCE2® projektstyringsmeto­den og viden om, hvordan du bruger metoden i forskellige typer projekter.

Efter kurset er du rustet til at bruge PRINCE2® i din hverdag som projektleder.

PRINCE2® uddannelsen

Udbytte

 • Indgående kendskab til PRINCE2® metoden, og hvordan den tilpasses i forskellige typer projekter.
 • Brugbare værktøjer til arbejdet som PRINCE2® projektleder.
 • Styr på, hvordan du udnytter principperne i PRINCE2® både i bredden og i dybden.
 • I stand til at lave overordnede kvalitetsvurderinger af projekter ud fra PRINCE2®.
 • Velforberedt og skarp til at kunne deltage i projektets beslutningsmøder og styregruppemøder.
 • Den nødvendige viden til at bestå PRINCE2® Foundation- og Practitioner-eksamenen.
 • Ret til at bruge titlerne ”PRINCE2® Foundation certified” og ”Registered PRINCE2® Practitioner” ved bestået eksamen.

PRINCE2® uddannelsen dækker følgende emner:

Indhold

 • De 7 hovedprincipper, og hvordan de sikrer god projektledelse.
 • De 7 overordnede processer, der beskriver et projekt fra start til slut.
 • De 7 temaer, der understøtter en sund gennemførelse af projektet.
 • Tilpasning af PRINCE2® metoden til dine egne projekter og hverdag.
 • Træning i praktisk anvendelse og tilpasning af PRINCE2® metoden.
 • Casebaseret eksamenstræning målrettet de syv hovedprincipper, de syv processer og de syv temaer, der understøtter en sund gennemførelse af projekter.
 • Teori og træning i at løse eksamensopgaver.
 • Forberedelse til PRINCE2® Foundation- og Practitioner eksamenen.
 • Forløbet afsluttes med en eksamen, hvor du opnår certificering som ”PRINCE2® Foundation certified” og ”Registered PRINCE2® Practitioner”, forudsat at du består denne.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til projektledere og projektdeltagere, der ønsker indsigt i metoden og et stærkt fundament til at arbejde inden for planlægning, styring og ledelse af projekter.
Det forudsættes, at du har et grundlæggende kendskab til projektledelseselementer, men det er er ikke noget formelt krav, at du har projektledelseserfaring.
Vores deltagere er typisk involveret i projekter, der gennemføres efter PRINCE2®-metoden, eller indgår i samarbejde med kunder, der anvender metoden.

 • PRINCE2® certificering og eksamen

  En PRINCE2® certificering styrker dine kompetencer i projektledelse og du får samtidig bevis på, at du er i stand til styre og lede projekter med verdens mest udbredte og anerkendte projektledelsesmodel.
  Med Implements PRINCE2® uddannelse bliver du klar til certificering i PRINCE2®.

  Sådan foregår PRINCE2® eksamen:
  Eksamenen foregår online efter endt kursus – direkte hos den officielle eksamensudbyder, PeopleCert. Du kan derfor selv vælge, hvilken dag og hvilket tidspunkt på dagen der passer dig bedst. I forbindelse med kurset sender vi dig en eksamensvoucher, som du skal bruge til at booke din eksamen, samt en vejledning i, hvordan du gør det.

  Foundation-eksamenen
  • Multiple choice
  • 60 spørgsmål
  • Mindst 33 spørgsmål skal besvares korrekt, for at eksamen er bestået (55%)
  • Uden hjælpemidler
  • 60 minutter i alt til at gennemføre eksamenen – forvent lidt opstart med onlineeksamensvagten.

  Practitioner-eksamenen
  •Multiple choice
  •Baseret på et scenarie/casestudie
  •68 spørgsmål
  •Mindst 38 spørgsmål skal besvares korrekt, for at eksamen er bestået (55%)
  •Med hjælpemidler
  • 150 minutter i alt til eksamen – forvent lidt opstart med onlineeksamensvagten.


  Implements PRINCE2® kurser og uddannelse tilbydes i samarbejde med e-careers en ATO fra AXELOS Limited. PRINCE2® er et registreret varemærke tilhørende AXELOS Limited.

  Ved at gennemføre det fulde PRINCE2® forløb opnår du 24 PDU (Professional Development Units).
  På PRINCE2® Foundation opnår du 17 PDU og på PRINCE2® Practitioner opnår du 7 PDU.

 • Kursusmateriale

  Som forberedelse til PRINCE2®-forløbet modtager du følgende:
  • PRINCE2®-manual (e-bog) – ”PRINCE2® – Projektledelse med succes”, 2017-udgaven
  • Læseplan til PRINCE2®
  • Forberedelseshæfte
  • Overblik over kursusforløbet
  • Vejledning til onlineeksamenen
  • Voucher til booking af PRINCE2®-eksamenen

 • Kursusforberedelse

  I forbindelse med dit kursus sender vi dig en voucher til den officielle PRINCE2-manual som e-bog.
  For at få det optimale udbytte af kurset anbefaler vi dig at læse hele PRINCE2®-manualen igennem og gennemgå PRINCE2®-forberedelsesmaterialet. Vi anbefaler, at du afsætter omkring 25-35 timers forberedelse inden kursusstart.

 • Hvorfor tage en PRINCE2® certificering?

  PRINCE2® er verdens mest benyttede projektstyringsmetode. Med en PRINCE2®-certificering får du derfor indsigt i en internationalt anerkendt metode, der kan bruges i alle typer projekter, virksomheder og brancher.
  Efter kurset vil du kunne planlægge, organisere og styre projekter ved hjælp af PRINCE2®-metoden, og du vil kunne skabe de mest optimale rammer for dit fremtidige projektarbejde.

  Implements PRINCE2®-kurser tilbydes i samarbejde med e-Careers – en ATO fra Axelos Limited. PRINCE2® er et registreret varemærke tilhørende Axelos Limited.

 • PRINCE2® projektledelsesmetoden

  PRINCE2 er en generel metode til projektstyring som definerer roller og ansvar i projektarbejdet. Metoden fokuserer på styring af projekter herunder produktbaseret planlægning, styring af kvalitet, brug af Business Case samt aktiv styring af risici.

  PRINCE står for” Projects IN Controlled Environments”. Her kan du læse mere om PRINCE2® og få et overblik over projektledelsesmodelen

  PRINCE2® metoden

  Kurserne i pakken:

 • 1

  PRINCE2® Foundation

  På PRINCE2® Foundation lærer du, hvordan du effektivt administrerer et projekt med PRINCE2®-metoden. PRINCE2® Foundation giver dig de grundlæggende færdigheder, der er nødvendige for at blive en succesfuld projektleder.

   Læs mere
  • 2

   PRINCE2® Practitioner

   Med PRINCE2® Practitioner får du en overbygning på din PRINCE2® Foundation certificering. Du får styrket din forståelse af PRINCE2® metoden og dine kompetencer som projektleder. Kurset giver dig træning i at anvende PRINCE2® i praksis og klæder dig på til at bestå PRINCE2® Practitioner eksamenen. Ved beståelse af eksamenen kan du blive ”Registreret PRINCE2® Practitioner”.

    Læs mere

   Kirkpatrick-modellen

   Vi tror ikke, at man får noget ud af vores kurser, det er noget, vi ved. Vi måler løbende på deltagernes tilfredshed, opnåede viden og den værdi, vores kurser skaber for den enkelte og for virksomheden.

   4.8

   Tilfredshed

   0%

   Består eksamen

   0%

   Ændrer deres adfærd

   0%

   Return on investment

   • Netværk og erfaringsudveksling

    Deltagerne på kurset kommer fra en række forskellige virksomheder og brancher. Vi gør meget ud af at nyttiggøre dette, således at forskellige erfaringer, synspunkter og nuancer bliver bragt i spil. De mange praktiske øvelser og diskussioner er en oplagt mulighed for dig til at styrke dit netværk.

   • Sådan sikrer vi læring med effekt

    Kan du huske, hvordan det var at sidde på skolebænken? Sådan er det ikke hos os. Vores undervisning er energisk og involverer deltagerne så meget som muligt. Vi skifter mellem diskussioner, præsentationer, case-øvelser, erfaringsudvekslinger og iscenesatte øvelser. Du drukner altså ikke i slides, men lærer tingene på en sjov og engagerende måde.

    Læs mere om hvordan vi sikrer læring med effekt
   • PRINCE2® projektledelsesmetoden

    PRINCE2 er en generel metode til projektstyring som definerer roller og ansvar i projektarbejdet. Metoden fokuserer på styring af projekter herunder produktbaseret planlægning, styring af kvalitet, brug af Business Case samt aktiv styring af risici.

    PRINCE står for” Projects IN Controlled Environments”. Her kan du læse mere om PRINCE2® og få et overblik over projektledelsesmodelen

    PRINCE2® metoden

   Praktisk vejledning

   Lotte Scharbau
   learn@implement.dk
   +45 4138 0040
   Louise Kærbo
   learn@implement.dk
   +45 4138 0040

   Faglig vejledning

   Søren Beck
   sbe@implement.dk
   +45 2338 0057