Nanna Riewe Henriksen

+45 5221 6116
nahe@implement.dk

Linkedin profil
Erfaring og baggrund

Nannas passion, erfaring og ekspertise ligger inden for udvikling af mennesker og organisationer.
Hun har siden 2016 arbejdet som konsulent og beskæftiger sig med kultur- leder- og medarbejderudvikling, projekt- og forandringsledelse, samt lærings- og udviklingsrejser, og planlægger og faciliterer workshops for ledere og medarbejdere.
Hun har altid for øje at træningen skal give deltagerne nye perspektiver, aha-oplevelser, tid til diskussion og refleksion, og som følge heraf, et ændret mindset og ændret adfærd. Hun fokuserer på at gøre træningen relevant, nærværende, sjov, motiverende og involverende, og en af hendes højeste prioriteter er, at understøtte deltagerne i deres nye mindset og adfærd, for at sikre forankring og dermed bidrage til at skabe vedvarende forandring og værdi.

• Træner: Planlægning og facilitering af workshops for ledere og medarbejdere med fokus på virksomhedskultur, forandringsledelse, kommunikation og motivation.

• Træner: Træner under projektledelsesakademi hvor fokus gennem de forskellige moduler er at lede projektet, lede teamet, lede gennem forandring, samt implementere og forankre nye måder at arbejde.

• Træner: Planlægning og facilitering af workshops hvor formålet er at inspirere, udfordre og træne virksomhedens ledere og medarbejdere i at identificere uhensigtsmæssig(e) vaner og adfærd, implementere nye måder at arbejde, prioritere og planlægge tid, og sikre et højere niveau af personlig effektivitet.

Uddannnelse

Bachelor i Marketing and Management Communication (2014) og Kandidat i Corporate Communication (2016) fra Aarhus Universitet.

Certificeringer

Changesetter (Actee) (2017)
Everything DiSC (Wiley) (2018)
Half Double Foundation (APMG International) (2022)