Sådan sikrer vi læring med effekt

Kan du huske, hvordan det var at sidde på skolebænken? Sådan er det ikke hos os. Vores undervisning er energisk og involverer deltagerne så meget som muligt. Vi skifter mellem diskussioner, præsentationer, case-øvelser, erfaringsudveksling og iscenesatte øvelser. Du drukner altså ikke i slides, men lærer tingene på en sjov og engagerende måde.

Vi tilrettelægger undervisningen på en måde, så deltagerne både kan se, høre, røre og gøre. De enkelte sessioner er placeret hen over dagen. På den måde opnås en god vekselvirkning mellem teori, praktik, diskussion og refleksion.

Netværk og samarbejde på tværs

Gruppesammensætningen varierer hen over forløbet. På Projektledelse 1 – Få styr på din projektopgave er den enkelte deltager eksempelvis med i otte forskellige gruppekonstellationer. Hvorimod der på Projektledelse 4 – Styrk dit personlige lederskab i projektet arbejdes i små og fortrolige grupper af tre personer.

Teorien afprøves i praksis

Kurserne veksler mellem teori og praktisk anvendelse. Det kan være gruppearbejde på cases og øvelser, hvor deltagerne arbejder med deres eget projekt hjemme i virksomheden. Eller øvelser, hvor de arbejder med sig selv som person. Under øvelserne fungerer konsulenterne som sparringspartnere, der udfordrer gruppearbejdet, men også sikrer, at gruppen holdes på sporet.

Øvelser skaber hukommelsesankre

De iscenesatte øvelser er øvelser, hvor deltagerne bringes i situationer, hvor de ikke umiddelbart kan vide, hvad der er rigtigt eller forkert. I denne proces opnår de en række erkendelser, der fremadrettet kommer til at fungere som hukommelsesankre. Herudover har øvelserne som regel et humoristisk element, og de bidrager til energien og stemningen på holdene.

Meget professionelt, velforberedte undervisere, stor læring.
Kirsten Meyer - ATP Ejendomme

Du lærer også uden for kurset

Læringen er ikke begrænset til selve kurset. Via den digitale læringsplatform starter læringen allerede en måned før med forskellige øvelser. Du bliver altså ikke først klog på kurset. På samme måde forlænges processen, bl.a. i form af opfølgende spørgsmål om brugen af de lærte værktøjer. På hvert kursus er der desuden oplæg til frivilligt hjemmearbejde i form af praktiske og teoretiske opgaver samt vejledende planer for den videre læring.

Viden, der skaber værdi for alle

I sidste ende er et kursus kun noget værd, hvis du vender tilbage på jobbet som en dygtigere medarbejder. Derfor måler vi løbende deltagernes tilfredshed og den viden, de opnår på kurset. For rent faktisk at påvise en længerevarende effekt måler vi også på den adfærdsændring, det medfører, samt den værdi, vores kurser skaber for virksomhederne. Det er uddannelse, der betaler sig.