Half Double projektledelse

Half Double er en ny tilgang til projektledelse, som skaber kortere projekter med større værdiskabelse.

Hvad er Half Double?

Half Double er en hybrid projektledelsesmetodologi, der kombinerer klassisk projektledelse med agile tilgange og giver dig konkrete værktøjer til at øge succesraten i dine projekter.

Med fokus på 3 kerneelementer og 9 simple værktøjer er Half Double metoden designet til at forkorte projektets levetid, samtidig med at effekten øges med tidlig realisering af gevinster.

De 3 kerneelementer i Half Double har hver sit guidende princip:

Effekt

Interessenttilfredshed er det ultimative succeskriterie.
Fokus på interessenternes tilfredshed helt fra starten af projektet er nøglen til at skabe reel effekt og succes med projektet.

Flow

Højt engagement og hyppig interaktion sikrer konstant fremdrift i projektet.
Ved at fokusere på projektets flow bruges enkle metoder til at skabe engagement i projektarbejdet, sikre fremdrift og levere resultater – hurtigere og tidligere end før.

Lederskab

Omfavn usikkerhed, og få projektet til at lykkes.​
Med et fokus på menneskelige aspekter, faciliterer du et aktivt samarbejde og sætter projektgruppen i stand til at håndtere problemstillinger og kompleksitet i fællesskab.

Hvor kan man anvende Half Double?

Half Double metoden kan bruges i de fleste typer projekter forskning har vist, at metoden virker på tværs af det offentlige og private lige meget om du arbejder med supply-chain, produktudvikling eller projekter i det offentlige. Metoden er udviklet, testet og valideret gennem adskillige projekter i forskellige brancher og projekttyper. Half Double især er effektiv i projekter med relativ høj grad af usikkerhed og mange forskellige interessenter​.

Alle værktøjer i Half Double metoden kan tilpasses din organisation. I projekter der udfolder sig i en organisatorisk ramme der kan være præget af regler, tydelige hierarkier og adskillige interessenter kan metoden tilpasses så den matcher netop jeres systemer og organisationsstruktur.

Det er ikke en forudsætning, at der er flere på min arbejdsplads, der kender og bruger metoden. Men det er en klar fordel, hvis du har ledelsens opbakning og hvis andre i din virksomhed kender metoden, da I på den måde vil “snakke samme sprog”.

Half Double metoden kan bruges i de fleste typer projekter

Forskning har vist, at Half Double især er effektiv i projekter med relativ høj grad af usikkerhed og mange forskellige interessenter​.

Med ”lokal tilpasning” kan alle værktøjer i Half Double metoden tilpasses din organisation. I projekter der udfolder sig i en organisatorisk ramme der kan være præget af regler, tydelige hierarkier og adskillige interessenter kan metoden tilpasses så den matcher netop jeres systemer og organisationsstruktur.

Eksempler på projekter, hvor du kan brude Half Double: ​

  • Nye produkter, processer og services
  • Transformationer og innovationsprojekter​
  • Udvikling af nye kompetencer og arbejdsformer​
  • ​Design og implementering af IT-systemer​

Half Double kursus og certificering

Half Double omfatter to uddannelsesniveauer: Half Double Foundation og Half Double Practitioner.

Half Double Foundation
Half Double Foundation er et intensivt kursus, som består af tre dages træning, hvor du får et solidt kendskab til Half Double metodologiens kerneelementer effekt, flow og lederskab. Du får konkrete redskaber til at gennemføre projekter ud fra Half Double tilgangen og øge succesraten i dine projekter.

Half Double Practitioner
Half Double Practitioner giver dig udvidet og praksisorienteret viden om Half Double metodologien, og hvordan du bruger den i dine egne projekter.

Kurset består af to sessioner – Boost og Practitioner Class – hvor vi dykker dybere ned i Half Double metodologien, og hvordan du har anvendt den i praksis. Her får du mulighed for at reflektere over dine oplevelser med og få feedback på dit arbejde med Half Double.

På Practitioner Class bliver du klædt på til at tage den valgfrie Half Double Practitioner certificering, som kan tilkøbes i forbindelse med kurset.