PRINCE2® projektledelse

PRINCE2® er en internationalt anerkendt projektledelsesmodel og er den mest anvendte certificering indenfor projektledelse. Herunder kan du læse mere om PRINCE2® projektledelsesmetoden.

Hvad er PRINCE2?

PRINCE2® er en generel metode til projektstyring, som definerer roller og ansvar i projektarbejdet. Metoden fokuserer på styring af projekter, herunder produktbaseret planlægning, styring af kvalitet, brug af businesscase samt aktiv styring af risici.

PRINCE står for ”Projects IN Controlled Environments”.

Overblik over PRINCE2 projektledelse

PRINCE2® definerer et projekt som ”… en midlertidig organisation, der etableres for at levere et eller flere forretningsprodukter i henhold til en aftalt businesscase”.

Fremhævelsen af businesscasen er væsentlig, da der bør være en klar og konkret årsag til at bruge pengene på et projekt, og uden tilstrækkelig begrundelse er det svært at lykkes med projektet.

PRINCE2® indeholder syv processer, der definerer de ledelsesaktiviteter, som anvendes til at styre projektet. Samtlige processer skal benyttes i et PRINCE2®-projekt. Selv på et meget lille projekt bør ingen proces udelades, da hver proces har en specifik funktion. Alle projekter skal dog ikke køres ens.

Hvad er et PRINCE2 projekt?

Et PRINCE2®-projekt er karakteriseret ved, at:

• Projektet har en businesscase, der viser udbytte, omkostninger og primære risici. Businesscasen begrunder, hvorfor projektet skal gennemføres.

• Projektet har en afgrænset livscyklus, hvilket indebærer, at det er en midlertidig organisation.

• Projektet har et defineret sæt produkter eller leverancer.

• Projektets processer alle består af et sæt aktiviteter til at fremstille produkterne eller leverancerne.

• Projektet har sin egen organisationsstruktur med fastlagte roller og ansvar til at lede projektet.

• Projektet har en defineret mængde ressourcer til rådighed til at udføre aktiviteterne.

PRINCE2® projekter styres i forhold til seks aspekter:

• Tid

• Omkostninger

• Kvalitet – produkterne skal være egnet til deres formål

• Omfang – projektets leverancer skal defineres, og det samme skal afgrænsningerne – altså det, der ligger uden for projektets omfang.

• Risici – projektets risici skal identificeres, analyseres, håndteres proaktivt, overvåges og kontrolleres igennem hele projektet.

• Udbytte – det skal afklares, hvorfor projektet gennemføres – også selvom udbyttet først opnås efter projektets afslutning.

Hvordan er PRINCE2 metoden opbygget?

PRINCE2® metoden omfatter fire integrerede elementer:

• Principper

• Temaer

• Processer

• Projektmiljøet

PRINCE2 principper

PRINCE2® er baseret på syv principper, som hjælper projektlederen til at strukturere og styre projektet.

De syv PRINCE2®-principper er:

• Universelle, idet de gælder for alle projekter.

• Dokumenterede og gennemprøvede, idet de i mange år har været anvendt i praksis.

• Bemyndigende, idet de giver metodens brugere større tiltro og evne til at påvirke, hvordan projektet bliver ledet.

De 7 PRINCE2 principper:

1. Fortsat forretningsbegrundelse

2. Tage ved lære af erfaringer

3. Fastlagte roller og ansvar

4. Faseopdeling

5. Afvigelsesstyring

6. Fokus på produkter

7. Tilpasning til projektmiljøet

PRINCE2 temaer

Det andet af de fire integrerede elementer i PRINCE2® er temaerne. Der er syv temaer i PRINCE2®, som beskrives som aspekter af projektledelse, som skal adresseres igennem hele projektet.

De syv temaer er:

1.    Businesscase

2.    Organisation

3.    Kvalitet

4.    Planlægning

5.    Risiko

6.    Ændring

7.    Fremdrift

 

Hvert af ovenstående temaer er designet til at adressere en række nøglespørgsmål:

• Businesscase – hvorfor?

• Organisation – hvem?

• Kvalitet – hvad?

• Planlægning – hvordan, hvor meget og hvornår?

• Risiko – hvad nu hvis?

• Ændringer – hvad er konsekvensen?

• Fremskridt – hvor er vi nu, hvor er vi på vej hen, og skal vi fortsætte?

PRINCE2 Processer

Det tredje af de integrerede elementer er PRINCE2®-processerne. En proces er en række strukturerede aktiviteter, der er udviklet for at opnå et bestemt mål. En proces tager et eller flere definerede input og omdanner dem til fastlagte outputs.

Som vist på nedenstående figur har PRINCE2® syv processer.

1.    Start af et projekt

2.    Ledelse af et projekt

3.    Initiering af et projekt

4.    Styring af en fase

5.    Styring af en produktleverance

6.    Ledelse af en faseovergang

7.    Afslutning af et projekt

PRINCE2 certificering

Styrk dine kompetencer med en PRINCE2® certificering i projektledelse. Du kan læse mere om PRINCE2® certificeringen herunder.