Sæt det nonverbale
i spil

En artikel om at bruge kropssproget og rummet bevidst til at mestre samspil ved møder, workshops og på træningsdage.

Indledning

Kender du det, at du skal indlede et møde og ved præcis, hvad du skal sige, men undervejs i din introduktion mærker du, at du ikke får alle med? Enkelte deltagere sidder tilbagelænede med fraværende blikke. Andre lytter tilsyneladende, men bliver ikke påvirket. Til trods for at indholdet af det, du fremlægger, er godt, får du ikke de reaktioner, du forventer. Noget står i vejen for dig, så du ikke kommer i ordentligt samspil med dine omgivelser.