• Længde
  2 dage
 • Pris
  11.995,-
 • Sprog
  Engelsk
Kurset giver dig konkrete værktøjer til at understøtte udviklingsprocessen i Scrum-teams og agere som bindeled internt i udviklingsteamet. Du bliver trænet i at understøtte den daglige udvikling og lede opad og udad.

Gennem kurset får du et faciliteringsmæssigt metodefundament, og du reflekterer løbende over, hvor og hvordan Scrum-teamet kan skabe mest muligt udbytte i din organisation. Du har mulighed for at blive certificeret Scrum Master i forlængelse af kurset.

På kurset lærer du at:

 • Facilitere processer og sikre, at der er deltagelse fra hele teamet.
 • Forstå og arbejde med hele regelsættet vedrørende Scrum.
 • Beskrive user stories og sikre, at der skabes et minimumsprodukt (minimum viable product) med fornuftige acceptkriterier.
 • Udfylde rollen i forhold til udviklingsteams samt afstemning og coaching i det daglige arbejde.
 • Samarbejde med Product Owner om at modellere krav og behov, så de afspejler de ønskede gevinster i forhold til organisationens strategi og hele vejen ned til udviklingen i projektet.
 • Lære at lede opad for at fastholde og forbedre de organisatoriske rammer, således at teamet holder den udviklingsmæssige kadence og ikke bliver forstyrret.

Hvem henvender kurset sig til?

 • Du har en rolle, hvor du skal påtage dig ansvaret for at få dit Scrum-team til at være effektivt og arbejde godt sammen.
 • Det er dit ansvar, at de aftalte spilleregler overholdes både i teamet og i grænsefladen til teamet.
 • Du har ansvaret for at afholde de interne møder, workshops og stand-ups i teamet.
 • Du sparrer i det daglige med udviklerne og sikrer, at deres problemer bliver løftet videre ud af teamet.
 • Du sikrer, at teamet er i stand til at forblive i flow gennem den løbende udvikling, og at deltagerne ikke konstant bliver forstyrret eller får opgaver, som kommer fra andre dele af organisationen.
 • Du påtager dig ansvaret for, at teamet løbende kan forbedre sin performance gennem en aktiv tilgang til at justere i både processer og værktøjer

  Praktisk vejledning

  Gerd Helena Hals
  learn@implement.dk
  +45 4138 0040
  Ida Esmarch Pedersen
  learn@implement.dk
  +45 4138 0040

  Faglig vejledning

  Jakob Rasmussen
  jara@implement.dk
  +45 3029 2999
  Sune Edmund Pedersen
  sepe@implement.dk
  +45 5221 6005