Certificeret SCRUM Master

 • Længde
  2 dage
 • Pris
  11.995,-
 • Sprog
  Engelsk
Kurset giver dig konkrete værktøjer til at understøtte udviklingsprocessen i Scrum-teams og agere som bindeled internt i udviklingsteamet. Du bliver trænet i at understøtte den daglige udvikling og lede opad og udad.

Om kurset

Gennem kurset får du et faciliteringsmæssigt metodefundament, og du reflekterer løbende over, hvor og hvordan Scrum-teamet kan skabe mest muligt udbytte i din organisation. På kurset bliver du klædt på til at blive certificeret Scrum Master. Du får udleveret en voucher til en online certificeringseksamen, som kan indløses hos Scrum.org op til fire uger efter kurset.

På kurset lærer du at:

 • Facilitere processer og sikre, at der er deltagelse fra hele teamet.
 • Forstå og arbejde med hele regelsættet vedrørende Scrum.
 • Beskrive user stories og sikre, at der skabes et minimumsprodukt (minimum viable product) med fornuftige acceptkriterier.
 • Udfylde rollen i forhold til udviklingsteams samt afstemning og coaching i det daglige arbejde.
 • Samarbejde med Product Owner om at modellere krav og behov, så de afspejler de ønskede gevinster i forhold til organisationens strategi og hele vejen ned til udviklingen i projektet.
 • Lære at lede opad for at fastholde og forbedre de organisatoriske rammer, således at teamet holder den udviklingsmæssige kadence og ikke bliver forstyrret.

Hvem henvender kurset sig til?

 • Du har en rolle, hvor du skal påtage dig ansvaret for at få dit Scrum-team til at være effektivt og arbejde godt sammen.
 • Det er dit ansvar, at de aftalte spilleregler overholdes både i teamet og i grænsefladen til teamet.
 • Du har ansvaret for at afholde de interne møder, workshops og stand-ups i teamet.
 • Du sparrer i det daglige med udviklerne og sikrer, at deres problemer bliver løftet videre ud af teamet.
 • Du sikrer, at teamet er i stand til at forblive i flow gennem den løbende udvikling, og at deltagerne ikke konstant bliver forstyrret eller får opgaver, som kommer fra andre dele af organisationen.
 • Du påtager dig ansvaret for, at teamet løbende kan forbedre sin performance gennem en aktiv tilgang til at justere i både processer og værktøjer
 • Du ønsker at blive certificeret som Scrum Master.

  Praktisk vejledning

  Gerd Helena Hals
  learn@implement.dk
  +45 4138 0040
  Ida Esmarch Pedersen
  learn@implement.dk
  +45 4138 0040

  Faglig vejledning

  Jakob Rasmussen
  jara@implement.dk
  +45 3029 2999
  Sune Edmund Pedersen
  sepe@implement.dk
  +45 5221 6005