Certificeret SCRUM Master

 • Længde
  2 dage
 • Pris
  11.995,-
 • Sprog
  Engelsk
Kurset giver dig konkrete værktøjer til at understøtte udviklingsprocessen i Scrum-teams og agere som bindeled internt i udviklingsteamet. Du bliver trænet i at understøtte den daglige udvikling og lede opad og udad.

Om kurset

Gennem kurset får du et faciliteringsmæssigt metodefundament, og du reflekterer løbende over, hvor og hvordan Scrum-teamet kan skabe mest muligt udbytte i din organisation. På kurset bliver du klædt på til at blive certificeret Scrum Master. Du får udleveret en voucher til en online certificeringseksamen, som kan indløses hos Scrum.org op til fire uger efter kurset.

På kurset lærer du at:

 • Facilitere processer og sikre, at der er deltagelse fra hele teamet.
 • Forstå og arbejde med hele regelsættet vedrørende Scrum.
 • Beskrive user stories og sikre, at der skabes et minimumsprodukt (minimum viable product) med fornuftige acceptkriterier.
 • Udfylde rollen i forhold til udviklingsteams samt afstemning og coaching i det daglige arbejde.
 • Samarbejde med Product Owner om at modellere krav og behov, så de afspejler de ønskede gevinster i forhold til organisationens strategi og hele vejen ned til udviklingen i projektet.
 • Lære at lede opad for at fastholde og forbedre de organisatoriske rammer, således at teamet holder den udviklingsmæssige kadence og ikke bliver forstyrret.

Hvem henvender kurset sig til?

 • Du har en rolle, hvor du skal påtage dig ansvaret for at få dit Scrum-team til at være effektivt og arbejde godt sammen.
 • Det er dit ansvar, at de aftalte spilleregler overholdes både i teamet og i grænsefladen til teamet.
 • Du har ansvaret for at afholde de interne møder, workshops og stand-ups i teamet.
 • Du sparrer i det daglige med udviklerne og sikrer, at deres problemer bliver løftet videre ud af teamet.
 • Du sikrer, at teamet er i stand til at forblive i flow gennem den løbende udvikling, og at deltagerne ikke konstant bliver forstyrret eller får opgaver, som kommer fra andre dele af organisationen.
 • Du påtager dig ansvaret for, at teamet løbende kan forbedre sin performance gennem en aktiv tilgang til at justere i både processer og værktøjer
 • Du ønsker at blive certificeret som Scrum Master.
  • Netværk og erfaringsudveksling

   Deltagerne på kurset kommer fra en række forskellige virksomheder og brancher. Vi gør meget ud af at nyttiggøre dette, således at forskellige erfaringer, synspunkter og nuancer bliver bragt i spil. De mange praktiske øvelser og diskussioner er en oplagt mulighed for dig til at styrke dit netværk.

  • Sådan sikrer vi læring med effekt

   Kan du huske, hvordan det var at sidde på skolebænken? Sådan er det ikke hos os. Vores undervisning er energisk og involverer deltagerne så meget som muligt. Vi skifter mellem diskussioner, præsentationer, case-øvelser, erfaringsudvekslinger og iscenesatte øvelser. Du drukner altså ikke i slides, men lærer tingene på en sjov og engagerende måde.

   Læs mere om hvordan vi sikrer læring med effekt

  Praktisk vejledning

  Lotte Scharbau
  learn@implement.dk
  +45 4138 0040
  Louise Kærbo
  learn@implement.dk
  +45 4138 0040

  Faglig vejledning

  Anne Nørgaard Seica
  anse@implement.dk
  +45 3162 8701
  Mathilde Illum Aastrøm
  maia@implement.dk
  +45 5385 0019