Thomas Michaelsen Brøchner

+45 2092 0799
thmb@implement.dk

Linkedin profil
Erfaring og baggrund

Thomas er certificeret projekt- og programleder og har i sin snart 20-årige karriere arbejdet med forandringsledelse og projekt- og programledelse i både den private og offentlige sektor. Ofte har han fungeret som ekstern rådgiver på store forretningskritiske projekter eller varetaget rollen som leverandørstyrende projektleder på kundens vegne.

Thomas har undervist i både projektledelse og anvendelse af IT og fagsystemer. Da Thomas har erfaring med projektarbejde indenfor både strategi, organisation, procesarbejde og IT-udvikling vil han i undervisnings-sammenhæng ofte kunne tale ind i kursisternes verden og tage udgangspunkt i egne konkrete projekt-erfaringer.

Indenfor projektledelse har Thomas særlig interesse for organisatorisk implementering og snitfladerne mellem projekt- og forandringsledelse.

Uddannnelse

Bachelor i kommunikation fra Roskilde Universitet.