Henrik Schelde Andersen

+45 2156 0156
hesa@implement.dk

Erfaring og baggrund

Henrik har mere end 15 års erfaring med at understøtte udviklingen i primært politisk styrede organisationer. Det har været som rådgiver og/eller facilitator. Sideløbende med dette har han planlagt og gennemført et omfattende antal uddannelser og læringsforløb, både som tilpassede interne forløb for organisationer og som åbne kurser.

På medarbejderniveau omfatter dette uddannelse i projekt- og programledelse samt procesfacilitering, og på lederniveau er det primært uddannelse og aktionslæringsforløb inden for strategisk ledelse, organisationsudvikling, porteføljeledelse samt personaleledelse.

Tidligere har Henrik været højskoleforstander, uddannelseschef m.m.

Uddannnelse

Cand.pæd.psyk.

Certificeringer

IPMA Level C® (2019)
Half Double Practitioner (2019)
PRINCE2® (2007)
MSP Foundation® (2009)
Certified Scrum Master (2008)
Certified Coach (2008)