Cæcilie Orloff Søemod

+45 6124 6358
caso@implement.dk

Erfaring og baggrund

Cæcilie er uddannet psykolog med specialisering i organisationspsykologi og ledelse. Hun har stor erfaring med træning i facilitering og mødeledelse, projekt ledelse og personlig ledelse særligt med fokus på emotionel intelligens, samarbejdsdynamikker og håndtering af modstand. Ifølge Cæcilie er det centralt at gøre læring let fordøjeligt og personlig relevant for kursisterne. Derfor er læringsrummet, den gode stemning og en hjernevenlig tilgang vigtigt for Cæcilie når hun underviser.

Cæcilie har blandt andet arbejdet med følgende projekter:
• Ledelsesakademi for Danmarks Domstole. Rolle: Coach og underviser.
• Projektledelse i Novo Nordisk. Rolle: Projektleder.
• Train the Trainer af undervisere i Københavns Kommune. Rolle: Underviser og supervisor.

Uddannnelse

Cand.psych fra Københavns Universitet
Haslebo & Partneres socialkonstruktionistiske leder- og konsulentuddannelse

Certificeringer

Hogan certificeret