Hybrider – Fremtidens projektledelse

Den største værdi ligger i at kombinere både agil og traditionel projektledelse i en hybrid metode.

Din leder har sikkert fortalt dig, at den virksomhed, du arbejder for, skal blive agil, og har derfor bedt dig om at begynde at arbejde mere agilt med dine projekter. Så hvor efterlader det den traditionelle projektledelsespraksis, som du allerede bruger i dit arbejde?

Vi mener, at den ene tilgang ikke nødvendigvis udelukker den anden. Desuden argumenterer vi for, at den største værdi ligger i at kombinere både agil og traditionel projektledelse i en hybrid metode.

Projektledelse har i mange år bevist sin værdi gennem vandfaldsmodeller og plandrevne tilgange.
Det er det, vi typisk omtaler som den ‘traditionelle tilgang’ i projektledelse. Indtil begyndelsen af ​​dette årtusinde var dette den eneste kendte bedste praksis tilgang til succesfuld udvikling og eksekvering af projekter sikkert og effektivt. Med det nye agile paradigme er den traditionelle tilgang blevet udfordret i mange brancher og måske endda uretfærdigt fået ry for at være forældet.

I dag fokuserer mange organisationer på at blive mere agile, og projektledere opfordres til at anvende agile værktøjer og metoder i deres arbejde. Den overraskende kendsgerning er dog, at kun 15 % af projekterne kun udføres ved hjælp af den agile tilgang.

Årsagen kan være, at agile kun virkelig har bevist sin effekt i softwareudvikling og bredere it-projekter, men ikke rigtig har vist samme grad af succes i andre former for projekter. Det, der virkelig giver mening, er, at forskning viser, at mere end halvdelen af ​​alle projekter faktisk udføres i en hybrid mellem projektmetoder.

Så hvad betyder hybrid projektledelse overhovedet i denne sammenhæng?
Tag hybridbiler som eksempel. Hybridbiler drives af mindst to forskellige motorer – oftest elektrisk kraft og fossilt brændstof. Hybridbiler afhænger ikke hele deres drift af kun én motor. De kan skifte mellem de to – afhængigt af kørestilen og førerens behov.

Dette gør den mere robust, levedygtig og pålidelig. Hybrider kombinerer generelt de bedste elementer fra forskellige verdener, og bliver herigennem stærkere. Dette er det samme for projekter, og det er grunden til, at så mange projektledere bruger denne tilgang.

Da Half Double-metoden blev udviklet, udviklede den sig til at være placeret mellem den traditionelle og den agile tilgang.

Half Double er derfor en hybrid projektledelsestilgang, der samler de bedste elementer fra begge tilgange på en enkel og praksisorienteret måde.

Når din leder beder dig om at arbejde agilt, behøver du ikke at smide de traditionelle projektstyringsværktøjer ud af vinduet. Ved at tilpasse og anvende Half Double-værktøjerne og -metoderne kombinerer du den traditionelle og den agile tilgang og skaber dermed endnu mere effekt med dit projekt.

Fremtiden for projektledelse er hybrid.

Artiklen er et genopslag fra halfdoubleinstitute.com
– med godkendelse fra Half Double Institute.