Arbejdsliv post-covid-19

– Samme team, samme ledelsesstil?

Forfattere

Max Roed Mikkelsen

Vores etablerede samarbejdsformer er under forandring. Globale trends sætter nye standarder inden for ledelse, teknologier giver nye muligheder, og senest har COVID-19-situationen udvidet vores perspektiv for, hvordan vi kan samarbejde. Ledere såvel som medarbejdere oplever høje krav om tilpasning koblet med en øget usikkerhed – men samtidig oplever vi også et vindue for øget fleksibilitet i vores arbejdsliv. Hvordan sikrer vi, at vores teams har sammenhængskraft og forbliver produktive, når de gamle samarbejdsformer brydes op, og nye skabes?

Tiden udfordrer de etablerede samarbejdsformer og skaber en ændret ledelsesopgave

De etablerede arbejdsformer ændrer sig, og vi ser lige nu, at der i langt højere grad er behov for at lede baseret på opgaven frem for på den tid, vi fysisk er samlet. Det perspektiv har vi talt om i lang tid, men med den nuværende situation er behovet blevet accelereret.

For ledere indfører det en række nye dimensioner, som de skal håndtere. Disse dimensioner vil på den ene side udfordre de gængse tilgange til ledelse og på andre områder give nye muligheder for at skabe fremdrift og resultater.

Skal vi mødes fysisk for at lave arbejdssprints? Skal jeg selv drible med opgaven og løse den i aften, så jeg kan gøre noget andet – for eksempel løbe en tur – om formiddagen? I det nye fleksible arbejdsliv bliver denne form for forventningsafstemninger og spørgsmål vigtige at inddrage, når vi skal tilrettelægge og løse vores opgaver.