Half Double

Half Double metoden nytænker måden at drive projekter på ved at forkorte projektets levetid, samtidig med at effekten øges. Ved at kombinere klassiske projektledelsesmetoder med nyere agile metoder giver Half Double konkrete værktøjer til at øge succesraten i dine projekter fra dag ét.

Half Double er udviklet af Industriens Fond, Aarhus Universitet og Implement Consulting Group. Metoden er blevet testet og valideret gennem adskillige projekter i forskellige brancher og projekttyper – og den virker.

 • Uddannelse

  Half Double Foundation og Practitioner

  Half Double er en ny og mere tidssvarende projektledelsesmetode, hvor fokus i højere grad er på den værdi, projektet skaber, fremfor projektets leverancer.
  Ved at fokusere på flow, leadership og impact bliver resultatet kortere projekter med større værdiskabelse. Kurserne giver dig både teoretiske færdigheder og praktiske værktøjer og skabeloner, der ruster dig til at bruge metoden fra dag ét i din hverdag som projektleder.

  Kurser i uddannelsen
  • 1
   Half Double Ignite
  • 2
   Half Double Practitioner
  • Længde
   5 dage
  • Pris dkk
   20.500,-
  • Sprog
   Dansk & Engelsk
 • 1 Kursus

  Half Double Ignite

  Ignite er et intensivt kursus, som giver dig solid indsigt i Half Double-metoden. Du får kendskab til Half Doubles kerneelementer og konkrete værktøjer til at gennemføre projekter på den halve tid, samtidig med at effekten øges. Inklusiv Half Double Foundation certificeringseksamen.

  • Længde
   3 dage
  • Pris dkk
   13.500,-
  • Sprog
   Dansk & Engelsk
 • 2 Kursus

  Half Double Practitioner

  Kurset styrker din forståelse af Half Double-metodologien og endnu vigtigere, hvordan den kan anvendes i praksis for at reducere projektets gennemløbstid og skabe effekt i hele projektet – ikke kun i slutningen.

  • Længde
   2 dage
  • Pris dkk
   9.000,-
  • Sprog
   Dansk & Engelsk
Har du spørgsmål?
Lotte Scharbau
learn@implement.dk
+45 4138 0040
Louise Kærbo
learn@implement.dk
+45 4138 0040

Hvad er Half Double-metoden?

Half Double metoden er udviklet gennem et samarbejde mellem Implement Consulting Group, Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Industriens Fond. Kernen i metoden er at skabe et flow af effekt gennem et projekts livscyklus.
Det, du gør anderledes med Half Double, er at sikre, at projekter udføres for at opnå effekt. Leverancer er simpelthen et middel til at nå dette mål.

Half Double er en inspirerende og praktisk håndbog til dig der arbejder som projektleder, projektmedarbejder, PMO eller leder.
I bogen argumenteres for, at man som projektleder skal vende sig væk fra at måle kortsigtede leverancer såsom tid, omkostninger og ydeevne. Det du skal måle, er effekt. Bogen er designet til at ændre den måde, du tænker og handler på i projekter og giver dig en række praktiske principper, metoder og værktøjer, som kan hjælpe dig til at opnå effekt i dine projekter på den halve tid.

Bogen er en del af kursusmaterialet på Half Double Ignite kurset.