Design og facilitering
af værdiskabende møder og processer

 • Længde
  4 dage
 • Pris
  22.000,-
 • Sprog
  Dansk
Dette kursus er designet til dig, der afholder møder og workshops i forskellige formater. Du får konkrete redskaber til at kunne designe, planlægge og gennemføre møder og workshops af høj kvalitet, hvor du samtidig sikrer ejerskab blandt deltagerne i processen.

Om kurset

Undervisningsformen er aktiv og involverende med det formål at præsentere de konkrete procesmetoder i praksis. Samtidig stimuleres de forskellige måder at lære på. Der er løbende vekslen mellem teori, aktivitet, dialog og refleksion.

Vi håber, at du vil bidrage med egne cases og/eller dilemmaer, så træningen bliver så relevant og givende som muligt.

Kursusformat:

 • Kickoff fra 09:00 til 12:00 (online)
 • 2 x træningsdage fra 09:00 til 16:30
 • Opfølgningsdag fra 09:00 til 16:30

Indhold på kurset

På kurset kommer vi bl.a. rundt om:

 • Facilitering som faglig disciplin
 • At stå stærkt i facilitatorrollen
 • Det gode design
 • Mødeledelse
 • Involveringsmetoder – energi og effekt
 • Grundlæggende procesmetoder og virkemidler
 • Gruppedynamikker – håndtering af modstand fra deltagere
 • Designstjernen og drejebog
 • Dialogbaseret feedback og livefacilitering
 • Kropssprog – brug din kropslige intelligens
 • Effektfulde møder og samarbejdsprocesser tilpasset forskellige præferencer ud fra Whole Brain

Udbytte efter kurset

Når du vender tilbage til dit arbejde, vil du bl.a. være klædt på til at:

 • Designe og afholde workshops og møder i forskellige formater
 • Skabe bedre resultater ud fra dine workshops med fælles og stærkere løsninger
 • Skabe mere energi, involvering og engagement i møder og workshops
 • Skabe et udgangspunkt for flere konstruktive dialoger og bedre samarbejder
 • Etablere en højere grad af ejerskab blandt mødedeltagerne
 • Håndtere forskellige typer af forhindringer og modstand
 • Udnytte din kropslige intelligens til at understøtte dit personlige lederskab som facilitator
 • Have en større bevidsthed om egne styrker og udfordringer som facilitator

Målgruppe

Kurset er til dig, der er underviser, konsulent, projektleder eller leder eller på anden måde er involveret i at drive workshops eller møder i organisationen.

  Kirkpatrick-modellen

  Vi tror ikke, at man får noget ud af vores kurser, det er noget, vi ved. Vi måler løbende på deltagernes tilfredshed, opnåede viden og den værdi, vores kurser skaber for den enkelte og for virksomheden.

  4.8

  Tilfredshed

  0%

  Består eksamen

  0%

  Ændrer deres adfærd

  0%

  Return on investment

  • Netværk og erfaringsudveksling

   Deltagerne på kurset kommer fra en række forskellige virksomheder og brancher. Vi gør meget ud af at nyttiggøre dette, således at forskellige erfaringer, synspunkter og nuancer bliver bragt i spil. De mange praktiske øvelser og diskussioner er en oplagt mulighed for dig til at styrke dit netværk.

  • Sådan sikrer vi læring med effekt

   Kan du huske, hvordan det var at sidde på skolebænken? Sådan er det ikke hos os. Vores undervisning er energisk og involverer deltagerne så meget som muligt. Vi skifter mellem diskussioner, præsentationer, case-øvelser, erfaringsudvekslinger og iscenesatte øvelser. Du drukner altså ikke i slides, men lærer tingene på en sjov og engagerende måde.

   Læs mere om hvordan vi sikrer læring med effekt

  Praktisk vejledning

  Lotte Scharbau
  learn@implement.dk
  +45 4138 0040
  Louise Kærbo
  learn@implement.dk
  +45 4138 0040

  Faglig vejledning

  Rikke Marie Ernø
  rime@implement.dk
  +45 5221 6072