Ledernetværk - Vest

Netværk for faglige ledere i socialpsykiatrien
 • Længde
  1 dag
 • Pris
  0,-
 • Sprog
  Dansk
Landsdækkende netværk for faglige ledere, der sætter fokus på kvalitet i socialpsykiatrien.

Om kurset

Ledernetværk er målrettet faglig ledelse på botilbud for mennesker med psykiske vanskeligheder.
Netværksmøderne faciliteres af Socialstyrelsen og Implement Consulting Group med henblik på at bidrage til konkret læring på hvert møde.

I den første periode vil netværkene blandt andet blive præsenteret for Socialstyrelsens arbejde med at udvikle guidelines for god faglig ledelse i socialpsykiatrien. I netværkene vil foreløbige udkast blive præsenteret, og indholdet vil blive drøftet med henblik på kvalificering.

 

Tilmelding og kommende datoer
Ledernetværket havde første samling i december 2019. Fra foråret 2020 og frem bliver der afholdt to årlige netværksmøder.

Kommende datoer vil blive annonceret løbende og kræver ny tilmelding hver gang.

Deltagelse i netværket er gratis!

Indhold

Første møde vil indeholde følgende elementer:

 • Oplæg om faglig ledelse
 • Oplæg om recovery og rehabilitering
 • Kerneelementer i faglig ledelse af recovery-orienteret praksis
 • Videndeling
 • Aktuelle initiativer på det socialpsykiatriske område

Udbytte af netværket

Som medlem af ledernetværket vil du bl.a. få:

 • Introduktion til og drøftelser af, hvad der er god faglig ledelse
 • Viden om recoveryorienterede og rehabiliterende indsatser og metoder
 • Videndeling om kernelementerne i god faglig ledelse, og hvordan man som leder kan styrke sin faglige ledelse
 • Orientering om den aktuelle udvikling på området samt om relevante initiativer og projekter

Målgruppe

Netværkene er målrettet tilbudsledere og afdelingsledere med fagligt ansvar på botilbud for mennesker med sindslidelse.

  Praktisk vejledning

  Ida Esmarch Pedersen
  learn@implement.dk
  +45 4138 0040

  Faglig vejledning

  Maria Lincke Løkke
  mljo@socialstyrelsen.dk
  +45 4193 2426