Effektivisering og prioritering i den offentlige sektor

 • Længde
  7 dage
 • Pris
  30.000,-
 • Sprog
  Dansk
Alle offentlige organisationer skal kunne effektivisere og prioritere deres opgavevaretagelse. Det kan både ske proaktivt som et led i det daglige arbejde og som følge af krav om budgetreduktioner, som organisationerne bliver mødt med fra omverdenen. I begge tilfælde er det en betydelig styrke at have kompetencer til at arbejde systematisk med at effektivisere og prioritere opgavevaretagelsen.

Om kurset

Kurset styrker dig som offentlig leder eller medarbejder, der i større eller mindre omfang arbejder med at effektivisere og prioritere opgavevaretagelsen i din organisation. Du lærer en lang række metoder til at gennemføre analyser inden for mange forskellige discipliner med relevans for effektivisering og prioritering. Du får lejlighed til at diskutere metodiske og processuelle tilgange med dine medkursister og til at øve dig på en case, du selv vælger. Kurset understøttes med en lang række eksempler, bl.a. fra Implements mange analyser af effektivisering og prioritering i den offentlige sektor.

Næste afholdelse:

 • Dag 1 og 2: 18.-19. januar 2021
 • Dag 3, 4 og 5: 1.-3. marts 2021
 • Dag 6 og 7: 29.-30. marts 2021
 • Opfølgning: 7. juni 2021

Hvis du er interesseret i at deltage, beder vi dig kontakte Martin Hoffmann på maho@implement.dk.

Alle kursusdage afholdes 09:00-16:00 i Hellerup

Indhold på kurset

På kurset lærer du bl.a. om:

 • Hvilke typiske løftestænger der er til at effektivisere og prioritere i opgavevaretagelsen set i forhold til organisationens rammevilkår
 • Hvordan organisationens samlede opgavevaretagelse kan afdækkes
 • Hvordan organisationens omkostningsprofil kan analyseres
 • Hvordan der kan arbejdes med effektiv ressourceudnyttelse
 • Hvordan løsninger til effektivisering og prioritering kan udarbejdes og præsenteres
 • Hvordan gevinster kan opgøres og realiseres
 • Hvordan tilsvarende problemstillinger folder sig ud i en lang række andre offentlige organisationer end din egen

Udbytte efter kurset

Når kurset er slut, vil du bl.a. kunne

 • Identificere de væsentligste løftestænger til effektivisering og prioritering i din egen organisation
 • Gennemføre en analyse af muligheder for effektivisering og prioritering i din egen organisation
 • Sammenligne effektiviseringsmuligheder på tværs af forskellige organisationstyper afhængig af deres opgavetyper og rammevilkår
 • Indgå i en kvalificeret dialog om realistiske muligheder for effektivisering og prioritering din egen organisation med andre aktører

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset retter sig mod medarbejdere og ledere, der har en interesse for at arbejde med effektivisering og prioritering, og som har behov for et samlet overblik over metoder, værktøjer, processer og tilgange inden for dette felt – både til brug for større analyser og for dagligt effektiviseringsarbejde. Kurset er relevant i alle dele af den offentlige sektor.

  Praktisk vejledning

  Martin Hoffmann
  maho@implement.dk
  +45 6124 6366

  Faglig vejledning

  Philip Schwalm
  psc@implement.dk
  +45 3085 8039