Nyt forløb i SCM:
Bliv certificeret Sociocratic Practitioner

 • Længde
  5 dage
 • Pris
  9.950,-
 • Sprog
  Dansk
Lær alt, hvad der skal til, for at skabe en ægte selvledende organisation, så jeres virksomhed kan handle organisk på fremtidige udfordringer og muligheder. Sociocratic Practitioner er grunduddannelsen i Den Sociokratiske Cirkelmetode og giver jeres medarbejdere en indføring i SCMs mange stærke praksisudviklede redskaber, så jeres teams bliver i stand til at fungere langt mere autonomt og adaptivt både over for egne spændinger, eksterne udfordringer og ikke mindst fremtidige muligheder for udvikling og vækst.

Om kurset

Sociocratic Practitioner er et forløb, der strækker sig fra november til februar med praksisrettet læring imellem fire live workshops. Det er den mest dybdegående uddannelse i agil selvledelse til dato og vil sætte dig i stand til at anvende en lang række effektfulde redskaber direkte på jeres teammøder, i uddelegering og definering af opgaver, i sikring af ejerskab til forandringer, i optimering af den interne kommunikation mellem teams og afdelinger og i håndtering af spændinger og konflikter.

Næste afholdelse:

 • 12.-13. januar 2021: Kickoff
 • 11. februar 2021: Workshop 2
 • 25. februar 2021: Workshop 3
 • 10. marts 2021: Afslutning

Hvis du er interesseret i at deltage, beder vi dig kontakte Jacob Theilgaard på jath@implement.dk.

Alle kursusdage afholdes 09:00-17:00 i Hellerup

Indhold - på kurset kommer vi bl.a. rundt om:

 • Hands-on erfaring med alle de nødvendige redskaber i en selvledende organisation
 • Konkrete metoder til at kvalitetssikre initiativet uden at besvære det
 • Hvordan I sætter initiativet forrest og giver medarbejderne autonomi og opbakning
 • De stærkeste redskaber til at træffe bedre og hurtigere beslutninger
 • Direkte erfaring med at skabe ærlige og trygge møderum med retning
 • Værktøjer til at indrette jer som en responsiv og organisk organisation
 • Hvordan I starter på rejsen mod at blive en sandt Teal organisation

Udbytte - når du vender tilbage til dit arbejde, vil du bl.a. kunne:

 • Lære jeres teams at benytte de mange redskaber i SCM
 • Træffe beslutninger decentralt med større kvalitets- og risikosikring
 • Facilitere bedre møder med en trin-for-trin proces, der inddrager alle
 • Gøre det muligt for alle medarbejdere at agere ærligt og konstruktivt
 • Få effektiviteten og ligeværdigheden til at understøtte hinanden
 • Optimere flowet af information mellem teams og afdelinger
 • Udvikle jeres organisation som en adaptiv organisme

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere i selvledende virksomheder samt konsulenter som rådgiver og underviser i metoder til selvledelse. Sociocratic Practitioner certificering er nødvendigt for at kunne uddanne sig videre som Sociocratic Facilitato og Trainer.

  Praktisk vejledning

  Gerd Helena Hals
  learn@implement.dk
  +45 4138 0040
  Pernille Sanderhoff
  learn@implement.dk
  +45 4138 0040
  Ida Esmarch Pedersen
  learn@implement.dk
  +45 4138 0040

  Faglig vejledning

  Jacob Theilgaard
  jath@implement.dk
  +45 3085 8049