Certificeret Product Owner

 • Længde
  2 dage
 • Pris
  11.995,-
 • Sprog
  Engelsk
Kurset giver dig konkrete værktøjer til at kravstyre agile projekter og agere som bindeled mellem basisorganisationen og udvikling. Du bliver trænet i at styre flowet af krav fra forretningen og både lede opad og nedad.

Gennem kurset får du et forretnings- og faciliteringsmæssigt metodefundament, og du reflekterer løbende over, hvor og hvordan forretningen/basisorganisationen kan skabe mest muligt udbytte i din organisation. På kurset bliver du klædt på til at blive certificeret Scrum Product Owner. Du får udleveret en voucher til en online certificeringseksamen, som kan indløses hos Scrum.org op til fire uger efter kurset.

På kurset lærer du at:

 • Facilitere processen med at få krav defineret og prioriteret i forretningen/basisorganisationen.
 • Opsætte en projektorganisation, så den afspejler behovet for styring.
 • Beskrive user stories og sikre, at der skabes et minimumsprodukt (minimum viable product), herunder arbejdet med at definere acceptkriterier.
 • Arbejde tæt sammen med Scrum Master, så du løbende udvikler dig i rollen og i forholdet til udviklingsteams.
 • Modellere krav og behov, så de spejler de ønskede gevinster i forhold til organisationens strategi og hele vejen ned til udviklingen i projektet.

Hvem henvender kurset sig til?

 • Du har en rolle, hvor du skal påtage dig ansvaret for at få forretningens krav prioriteret og oversat til udviklersprog.
 • Det er dit ansvar at sikre, at det endelige produkt lever op til de definerede gevinster.
 • Du sidder med ansvaret for at implementere det endelige produkt og sikre, at gevinsterne høstes.
 • Du sparrer i det daglige med udviklingsprojekterne og sikrer, at de bevæger sig i den rigtige retning.
 • Du sidder med ansvaret for, at forretningens krav beskrives som user stories, og at der defineres et klart minimumsprodukt.
 • Du ønsker at blive certificeret som Scrum Product Owner.

  Praktisk vejledning

  Gerd Helena Hals
  learn@implement.dk
  +45 4138 0040
  Ida Esmarch Pedersen
  learn@implement.dk
  +45 4138 0040

  Faglig vejledning

  Jakob Rasmussen
  jara@implement.dk
  +45 3029 2999
  Sune Edmund Pedersen
  sepe@implement.dk
  +45 5221 6005