SCRUM Certificeret Product Owner

 • Længde
  2 dage
 • Pris
  11.995,-
 • Sprog
  Engelsk
Kurset giver dig konkrete værktøjer til at kravstyre agile projekter og agere som bindeled mellem basisorganisationen og udvikling. Du bliver trænet i at styre flowet af krav fra forretningen og både lede opad og nedad.

Gennem kurset får du et forretnings- og faciliteringsmæssigt metodefundament, og du reflekterer løbende over, hvor og hvordan forretningen/basisorganisationen kan skabe mest muligt udbytte i din organisation. Du har mulighed for at blive certificeret Product Owner i forlængelse af kurset.

På kurset lærer du at:

 • Facilitere processen med at få krav defineret og prioriteret i forretningen/basisorganisationen.
 • Opsætte en projektorganisation, så den afspejler behovet for styring.
 • Beskrive user stories og sikre, at der skabes et minimumsprodukt (minimum viable product), herunder arbejdet med at definere acceptkriterier.
 • Arbejde tæt sammen med Scrum Master, så du løbende udvikler dig i rollen og i forholdet til udviklingsteams.
 • Modellere krav og behov, så de spejler de ønskede gevinster i forhold til organisationens strategi og hele vejen ned til udviklingen i projektet.

Hvem henvender kurset sig til?

 • Du har en rolle, hvor du skal påtage dig ansvaret for at få forretningens krav prioriteret og oversat til udviklersprog.
 • Det er dit ansvar at sikre, at det endelige produkt lever op til de definerede gevinster.
 • Du sidder med ansvaret for at implementere det endelige produkt og sikre, at gevinsterne høstes.
 • Du sparrer i det daglige med udviklingsprojekterne og sikrer, at de bevæger sig i den rigtige retning.
 • Du sidder med ansvaret for, at forretningens krav beskrives som user stories, og at der defineres et klart minimumsprodukt.

  Praktisk vejledning

  Gerd Helena Hals
  learn@implement.dk
  +45 4138 0040
  Ida Esmarch Pedersen
  learn@implement.dk
  +45 4138 0040

  Faglig vejledning

  Jakob Rasmussen
  jara@implement.dk
  +45 3029 2999
  Sune Edmund Pedersen
  sepe@implement.dk
  +45 5221 6005