SCRUM Product Owner og SCRUM Master

Få styr på rollerne i SCRUM gennem praktiske øvelser

Få SCRUM ind under huden på et intensivt metodekursus, hvor de to centrale roller i SCRUM indlæres gennem praktiske øvelser i et dynamisk miljø. Kurset giver dig konkrete værktøjer til arbejdet med at tilrettelægge og designe projekter, hvor SCRUM er den valgte udviklingsmetodik. Kurset lægger op til efterfølgende certificering i SCRUM Master og Product Owner. Deltag, hvis du vil sikre, at organisationens slutbrugere er involverede i jeres udviklingsprojekter og udviklingsteamet får ro til at udarbejde projektets produkter uden afbrydelser.

Næste kursusafholdelse:  25.-27. februar 2019
Pris: 16.895 kr. ekskl. moms

Læs mere om, hvordan du tilmelder dig kurset nederst på siden.

Deltagere
Deltag, hvis du har nogen erfaring som projektleder, og du ønsker at udbygge din værktøjskasse med metoder til at forstå og designe agile udviklingsprojekter.
Måske er du projektleder for udviklingsprojekter, og du ønsker at arbejde med en agil udviklingsmetode.
Måske sidder du i en ledelsesfunktion og ønsker at forstå, hvordan I som organisation kan arbejde med SCRUM. Måske er du deltager i et SCRUM udviklingsprojekt, og du ønsker at forstå, hvordan du kan arbejde med SCRUM og samtidigt have kontrol over projektet.

Hovedindhold
Kurset indeholder følgende hovedemner:

 • Udarbejdelse af styrende vision for projektet, således at projektets endelige formål hele tiden er klart for alle deltagere i projektet, herunder en overordnet afklaring af projektets forventede gevinster, som der kan styres efter gennem udviklingen.
 • Definition af projektets hovedinteressenter i form af Personas (fiktive brugere og interessenter), som bruges til at spejle projektets funktionalitet op imod gennem udviklingen.
 • Udarbejdelse af overordnede krav kaldet Epics, således at leveranceplaner kan kommunikeres til både kunder og udviklere og scope kan fastlægges på overordnet niveau.
 • Gennemførsel af et fuldt SCRUM projekt med nedbrydning af overordnede krav i User Stories og efterfølgende opgaver. Sprints defineres med brugbare leverancer og indtag af krav styres af Product Owner med SCRUM Masteren sikrer, at teamet har det rigtigesetup og værktøj.
 • Hele udviklingsprocessen gennemføres på en case, som er udviklet af Implement og som eksemplificerer, hvordan kunders krav hele tiden bør pege på de forventede gevinster samtidigt med, at de kan ændre detaljer hele vejen gennem udviklingsforløbet.

For at sikre, at certificeringen bestås vil hele kurset veksle mellem teori, diskussion og praktiske øvelser.

Udbytte
På kurset lærer du at:

 • Designe og styre SCRUM udviklingsprojekter, hvor du tilpasser den udviklede funktionalitet i et tæt samarbejde med slutbrugerne.
 • Opsætte en projektorganisation, så den afspejler behovet for styring, samtidigt med at du anvender den agile udviklingsmetodik, som er kendt fra SCRUM.
 • Arbejde med et projekt fra initiering, nedbrydning af krav i User Stories til planlægning af, hvordan projektet kan eksekveres ud fra både en overordnet og løbende prioritering.
 • Bruge processerne i praksis og tilpasse udviklingen i din organisation ud fra de principper, som SCRUM anvender for at styre agile udviklingsprojekter. 

Og når du er tilbage på arbejdspladsen, har du:

 • Indblik i anvendelsen af SCRUM.
 • Kompetencer til at fungere som SCRUM Master og Product Owner og forstår udfordringerne for begge roller.
 • Viden om, hvordan du designer et godt rammeværk for agil udvikling.
 • En forståelse af den filosofi, som ligger bag de agile metoder.
 • Udvidet din værktøjskasse med metoder, du kan bruge umiddelbart i dit daglige arbejde, uanset om I arbejder agilt eller ej.

Du får
Tre intense kursusdage med vekselvirkning mellem teori, øvelser og refleksion, før- og efteropgaver, SCRUM Manual, fotos af flipovers skabt i plenum, kursusbevis og forplejning.

Netværk og erfaringsudveksling
Deltagerne på kurset kommer fra en række forskellige virksomheder og brancher. Vi gør meget ud af nyttighøre dette, således at forskellige erfaringer, synspunkter og nuancer bliver bragt i spil. De mange praktiske øvelser og diskussioner er en oplagt mulighed for dig til at styrke dit netværk.

Undervisningsmetoder og undervisere
Du kan læse mere om, hvordan vi underviser her: Sådan sikrer vi læring med effekt

Kursustilmelding

Udfyld venligst nedenstående formular og send til learn@implement.dk
Har du spørgsmål til kurset eller ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte Implement Learning Institute på mail eller telefon +45 4138 0040.

Tilmeldingsinformation

Kursusnavn:
Kursusdato:

Information om virksomheden:

------------------------------------------------------
Navn:
Adresse:
Post nr:
By:
EAN nr.:
CVR nr.:
evt. Purchase nr.:

Er faktureringsadresse den samme som ovenstående?
Tilføj faktureringsadresse:

Information om deltageren:
------------------------------------------------------
Navn:
Telefon:
E-mail:
Jobtitel:

Undervisere

 • Jakob Rasmussen

  Jakob Rasmussen

  jara@implement.dk

  +45 3029 2999

  Se profil

  Uddannelse

  • eMBA i Innovation Management fra DTU
  • Diplomuddannelse i Ledelse med speciale i beslutningsprocesser
  • Cand. mag. i Dansk og kulturformidling med speciale i anvendelse af metoder

  Erfaring og baggrund
  Jakob har omfattende projektledelseserfaring fra både danske og internationale IT-organisationer, og bruger denne erfaring til at rådgive samt afholde workshops og uddannelsesforløb for private og offentlige organisationer på alle ledelsesniveauer. 

  Jakobs fokus er at sikre, at der er sammenhæng mellem den definerede strategi, de nødvendige organisatoriske kompetencer og de underliggende strukturer og processer – herunder hvad der skal til for at sikre forandringsledelse og gevinstrealisering og vurdering af projektets succes. Dette omfatter uddannelse i - og implementering af best management practices for projektledelse – både klassisk og agilt. Jakob underviser i både PRINCE2®, almen projektledelse samt i SCRUM, PRINCE2Agile og AgilePM.

  Jakobs erfaring og formidlingsevne gør ham til en efterspurgt underviser, rådgiver, Subject Matter Expert, projektleder og facilitator i både private og offentlige organisationer

  Skjul profil

 • Sune Edmund Pedersen

  Sune Edmund Pedersen

  sepe@implement.dk

  +45 6124 4780

  Se profil

  Sune har en Master i Information Technology Management fra Harvard og er desuden forstkandiat fra Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole

  Sune har arbejdet med projektledelse gennem hele sin 15 årige karriere, lige fra IT projekter i Etiopien over HR-procesoptimering i Danmark til store internationale infrastrukturprojekter. Grundet denne brede erfaring evner Sune at relatere de fleste problemstillinger til real-life eksempler. 
  Indenfor projektledelse er det specielt interessenthåndteringen der interesser Sune og han sætter en ære i at få alle med ombord når de svære beslutninger skal træffes.

  Skjul profil

Spørgsmål til kursets faglige indhold

Kontakt
Jakob Rasmussen

jara@implement.dk
+45 3029 2999

Spørgsmål til kursustilmelding og praktik

Kontakt
Lea Flytkjær
learn@implement.dk
+45 4138 0040

 • Download kursusbeskrivelse