Projektledereksamen med ECTS-point på diplomniveau

PROJEKTLEDEREKSAMEN MED ECTS POINTS GIVER EN ENTYDIG DOKUMENTATION AF DINE KOMPETENCER INDEN FOR PROJEKTLEDELSE!

Ved at afslutte din projektlederuddannelse med en ECTS givende eksamen opnår du en entydig og anerkendt dokumentation af dine kompetencer inden for projektledelse.

Implements Projektlederuddannelse kan derfor med fordel afsluttes med en ECTS givende eksamen i modulet Projektledelse under Den Offentlige Lederuddannelse.

Bestået eksamen giver 5 ECTS-point
Ved bestået eksamen opnår du 5 ECTS-point, som er direkte meritgivende på diplomniveau i forbindelse med Den Offentlige Lederuddannelse.

Eksamens form
Eksamen er mundtlig med baggrund i din synopsis. Eksamen har en varighed af ca. 1/2 time og afholdes en gang pr. halvår.

Censor og diplom
Censor er udpeget af Censorallokeringsudvalget under Den Offentligelederuddannelse. Hvis du består udstedes et diplom med logo for Den Offentlige Lederuddannelse samt din eksamenskarakter (12-skalaen).

Forudsætninger
Du skal enten have eksamensbevis for en gennemført uddannelse på mindst erhvervsakademiniveau (kort videregående uddannelse - typisk varighed 2-2,5 år f.eks. handelsøkonom) eller have bevis for tilsvarende realkompetencer (RKV). Du kan ansøge om udstedelse af RKV hos en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Læs mere på www.ug.dk.

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efterfølgende (f.eks. erfaring fra offentlig ledelse, offentlig projektarbejde eller lignende). Erfaring dokumenteres i CV med attestation fra din nærmeste leder.

Tilmelding til ECTS-givende eksamen skal ske samtidig med, at du melder dig til Implements Projektlederuddannelse. Dette betyder, at du ved tilmelding skal fremsende dokumentation for ovenstående i form af eksamensbevis eller RKV samt attesteret CV.

For at kunne gå op til eksamen skal du have gennemført følgende kurser:

Projektledelse 1 – Få styr på din projektopgave! og
Projektledelse 2 – Sådan leder du din projektgruppe! og
Projektledelse 3 – Få dit projekt i mål! og
Projektledelse 4 – Styrk dit personlige lederskab i projektet!  

Parallelt hermed skal du have foretaget supplerende læsning/opgaveløsning jævnfør den vejledning, du modtager i forbindelse med tilmelding.

Afslutningsvis skal du endvidere have udarbejdet en synopsis, som er et kort skriftligt oplæg, der danner grundlag for selve eksamen.

Tilmelding
Tilmelding til ECTS-givende eksamen skal ske samtidig med, at du melder dig til Implements Projektlederuddannelse. Tilmelding til eksamen er bindende.

Du bedes ringe direkte til Implement Learning Institute fremfor at benytte den elektroniske tilmelding - så kan vi sammen aftale det forløb, som vil være mest optimalt for dig.

Ved tilmelding får du endvidere oplyst de nærmere detaljer vedrørende krav til indhold, form og timing. Du skal regne med, at det tager 20-30 timer at udarbejde synopsis, og at denne skal afleveres 7 arbejdsuger før eksamen.

Undervisere

 • Søren Beck

  Søren Beck

  sbe@implement.dk

  +45 2338 0057

  Se profil

  Uddannelse
  Cand.merc. i Management of Technology
  En uddannelse, der lægger vægt på videnstyring, anvendelse af ny teknologi og teknologiens indvirkning på organisationen.

  Erfaring og baggrund
  Søren har stor erfaring inden for it- og forandringsledelse i det offentlige med udgangspunkt i den statslige sektor. Han har både fungeret som projektleder, underviser og sparringspartner. Søren har været med på udrulninger i staten af bl.a. Navision Stat og etablering af tværoffentlige digitaliseringskontrakter. Siden 2007 har han været ansat i Implement Consulting Group som konsulent inden for projektledelse.

  Søren har specialiseret sig i projektledelsesmetoden PRINCE2® og de tilknyttede produkter (OGC), specielt programledelse (MSP) og porteføljestyring. Sørens force er at se hele projektprocessen i en sammenhæng, fra at en strategi er besluttet, og til at den udmønter sig i en række strategisk vigtige programmer eller projekter.

  I øjeblikket arbejder han på, hvordan agile metoder og PRINCE2® kan kobles sammen på en hensigtsmæssig måde, således at den ledelsesmodel, PRINCE2® repræsenterer, kan få indarbejdet fordelene ved den deltager-commitment, der bl.a. er central i SCRUM.

  Skjul profil

Kommende projektledereksamener med ECTS

Der er ikke planlagt nogen kommende kurser.

Spørgsmål til fagligt indhold

Kontakt
Louisa Menne Martini
lmm@implement.dk
+45 3085 8074

Spørgsmål til tilmelding og praktik

Kontakt 
Jette Larsen
learn@implement.dk
+45 4138 0040

Kontakt
Lena Kim Hueg

learn@implement.dk
+45 4138 0040