PRINCE2®-Projektstyring Practitioner

Gå et spadestik dybere med PRINCE2®.Vi hjælper dig til at se mere nuanceret på PRINCE2® så du i endnu højere grad kan nyttiggøre PRINCE2® - både i dybden og i bredden - samt opnå certifikat som "Registered PRINCE2® Practitioner”.

Kurset  styrker din forståelse af PRINCE2® og de nuancer der er i PRINCE2® - både i dybden og i bredden.
Efter kurset kan du i høj grad nyttiggøre PRINCE2®  - både i dine egne projekter og som opgavestiller i forhold til andres projekter.
Kurset afsluttes med en eksamen. Hvis du består vil du modtage certifikat som "Registered PRINCE2® Practitioner".

"God blanding af envejskommunikation med masser af praktik, diverse opgaver osv."

Lisbeth Bech

Poul Due Jensens Fond

Deltagere
Du har allerede bestået PRINCE2® Foundation eksamen. Du ønsker en dybere forståelse af PRINCE2® og et certifikat som "Registered PRINCE2® Practitioner".

PRINCE2® is a Registrered Trade Mark of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a Trade Mark of AXELOS Limited. PRINCE2® courses are provided in association with SPOCE Project Management Ltd. 

Our PRINCE2® training is accredited by APMG®

Hovedindhold
Kurset omfatter følgende hovedemner:

 • Forberedelsesopgave med 3 eksamensspørgsmål
 • Casebaseret eksamenstræning rettet mod repetition af
  -  de 7 hovedprincipper,
  -  de 7 overordnede processer, der også beskriver det logiske fremadskridende flow
  -  de 7 temaer, der understøtter en sund gennemførelse af projekter 
 • En afsluttende eksamen. Hvis du består får du et internationalt anerkendt certifikat som "Registered PRINCE2® Practitioner"

Du kan læse endnu mere på: Sådan sikrer vi læring med effekt 

Implement Consulting Group has been reviewed and approved as a provider of project management training by the Project Management Institute (PMI)
Læs mere om R.E.P. Registrering

Ved at gennemføre dette kursus opnår du 7 PDU (Professional  Development Units) 

The PMI Registered Eduction Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

Udbytte
Når du kommer hjem vil du blandt andet kunne:

 • Nyttiggøre principperne i PRINCE2® både i bredden og i dybden
 • Være med til at lave overordnede kvalitetsreviews af projekter ud fra PRINCE2®
 • Være endnu mere velforberedt og skarp til at kunne deltage i projektets beslutningsmøder – f.eks. styregruppemøder

Prisen inkluderer
Før kurset:

 • Forberedelsesopgave
 • Afklarende samtale (efter behov) med hensyn til forberedelse
 • Deleksamen 3 spørgsmål
 • Adgang til elektronisk forberedelsesmateriale

Under kurset:

 • Forplejning
 • Rådgivning ift. eksamensteknik med fokus på spørgsmålstyper, timing etc.
 • Deleksamen 7 spørgsmål
 • Eksamen

Efter kurset:

 • Eksamensbevis (hvis du består) - eftersendes fra  APMG i England.

Pakkeløsning
Kurset kan købes selvstændigt men kan også indgå i en pakkeløsning med indbygget rabat. Læs mere på: Implements PRINCE2® forløb

Netværk og erfaringsudveksling
Deltagerne på kurset kommer fra en række forskellige virksomheder og brancher. Vi gør meget ud af at nyttiggøre dette således at forskellige erfaringer, synspunkter og nuancer bliver bragt i spil. De mange praktiske øvelser og diskussioner giver dig gode muligheder for, at du også kan få styrket dit netværk. 

Forudsætninger for at kunne deltage
For at kunne deltage skal du:

 • Have bestået en PRINCE2® Foundation eksamen inden for de sidste tre år
 • Have opnået minimum 50 point i din PRINCE2® Foundation eksamen (Hvis du har fået mindre skal du kontakte Implement)
 • Have den seneste udgave af PRINCE2® manualen . Hvis du ikke har manualen kan du købe denne særskilt hos os. 

Hvis det er et stykke tid siden at du har taget PRINCE2® Foundation eksamen  anbefaler vi, at du kontakter os med hensyn til hvordan du bedst forbereder dig til kurset. Vi hjælpe dig gerne med at få lagt en individuel forberedelsesplan.

Næste afholdelse Prince2®-Practitioner

 • Startdato:
 • 26. oktober 2017 kl 09:00
 • Varighed:
 • 26. - 27. oktober
 • Pris:
 • Kr. 10.800,00 ekskl. moms
Tilmeld dig nu

Undervisningsmetoder og undervisere
Du kan læse mere om hvordan vi underviser på Sådan sikrer vi læring med effekt

Undervisere

 • Søren Beck

  Søren Beck

  sbe@implement.dk

  +45 2338 0057

  Se profil

  Uddannelse
  Cand.merc. i Management of Technology
  En uddannelse, der lægger vægt på videnstyring, anvendelse af ny teknologi og teknologiens indvirkning på organisationen.

  Erfaring og baggrund
  Søren har stor erfaring inden for it- og forandringsledelse i det offentlige med udgangspunkt i den statslige sektor. Han har både fungeret som projektleder, underviser og sparringspartner. Søren har været med på udrulninger i staten af bl.a. Navision Stat og etablering af tværoffentlige digitaliseringskontrakter. Siden 2007 har han været ansat i Implement Consulting Group som konsulent inden for projektledelse.

  Søren har specialiseret sig i projektledelsesmetoden PRINCE2® og de tilknyttede produkter (OGC), specielt programledelse (MSP) og porteføljestyring. Sørens force er at se hele projektprocessen i en sammenhæng, fra at en strategi er besluttet, og til at den udmønter sig i en række strategisk vigtige programmer eller projekter.

  I øjeblikket arbejder han på, hvordan agile metoder og PRINCE2® kan kobles sammen på en hensigtsmæssig måde, således at den ledelsesmodel, PRINCE2® repræsenterer, kan få indarbejdet fordelene ved den deltager-commitment, der bl.a. er central i SCRUM.

  Skjul profil

Næste kursus
Prince2®-Practitioner

 • Startdato:
 • 26. oktober 2017 kl 09:00
 • Varighed:
 • 26. - 27. oktober
 • Pris:
 • Kr. 10.800,00 ekskl. moms
Tilmeld dig nu

Spørgsmål til
kursets faglige indhold

Kontakt
Søren Beck

sbe@implement.dk
+45 2338 0057

Spørgsmål til
kursustilmelding og praktik

Kontakt
Bettina Erkens
learn@implement.dk
+45 4138 0040

Kontakt
Lena Kim Hueg

learn@implement.dk
+45 4138 0040