PRINCE2®-Projektstyring Foundation

Metoder er intet i sig selv. Gode metoder, som bliver anvendt rigtigt og nuanceret er alt! PRINCE2® rummer en række metodiske principper, som er nødvendige for at opnå succes. 
Vi hjælper dig med at lære metoderne på en sådan måde, at du kan tage PRINCE2® Foundation eksamen og bruge PRINCE2® i praksis! 

Kurset  styrker din forståelse af de grundlæggende principper i PRINCE2®. Du lærer om hvilke elementer du skal fokusere på for at opnå succesfulde projekter. Udover selve PRINCE2® metoden får du inspiration til hvordan du kan nyttiggøre denne eller dele af denne i din hverdag som projektleder. En metode er i sig selv intet – vi klæder dig på til at kunne nyttiggøre denne. Kurset afsluttes med en eksamen. Hvis du består vil du kunne tilføje PRINCE2® Foundation på dit cv.

"Giver godt overblik. God energi og god stemning"

Kristine Bælum Thorvildsen

NNIT A/S

Deltagere
Du er projektdeltager eller allerede godt på vej som projektleder. Du ønsker, at opnå PRINCE2® Foundation certificering og/eller få inspiration til en række styringsmæssige tiltag, som kan gøre dine projekter endnu bedre.

PRINCE2® is a Registrered Trade Mark of AXELOS LimitedThe Swirl logoTM is a Trade Mark of AXELOS Limited. PRINCE2® courses are provided in association with SPOCE Project Management Ltd.

Our PRINCE2® training is accredited by APMG®

Hovedindhold
Kurset omfatter følgende hovedemner:

 • De 7 hovedprincipper og hvordan de kobler til god projektledelse
 • De 7 overordnede processer, der beskriver et projekt fra start til den tydelige afslutning
 • De 7 temaer der understøtter en sund gennemførsel af projektet. Disse sikrer fokus på bl.a. organisering, gevinsten ved projektet og  de usikkerheder der knytter sig til at gennemføre projektet
 • Tilpasning af PRINCE2® modellen til egne projekter og egen hverdag
 • En afsluttende Foundationeksamen. Hvis du består får du et internationalt anerkendt eksamensbevis

Du kan læse endnu mere på: Sådan sikrer vi læring med effekt 

Implement Consulting Group has been reviewed and approved as a provider of project management training by the Project Management Institute (PMI)
Læs mere om R.E.P. Registrering


Ved at gennemføre dette kursus opnår du 17 PDU (Professional  Development Units) 

The PMI Registered Eduction Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

Udbytte
Når du kommer hjem vil du blandt andet kunne:

 • Anvende din viden om en internationalt anerkendt projektstyringsmetode
 • Kende til PRINCE2®- processtyringsmodellen og kunne benytte en struktureret tilgang til at gennemføre dine projekter
 • Forstå hvilke elementer der er væsentlige for beslutninger og dermed klæde dig selv endnu bedre på til at kunne deltage i projektets beslutningsmøder – f.eks. styregruppemøder

Herudover får du dokumentation for PRINCE2® Foundation eksamen, forudsat, at du består denne.

Prisen inkluderer
Før kurset:

 • PRINCE2® Manualen
 • Forberedelsesopgave
 • Adgang til elektronisk forberedelsesmateriale

Under kurset:

 • Forplejning
 • Kursusmaterialer
 • 2 Testeksamensopgaver
 • Moleskinebog
 • Eksamen

Efter kurset:

 • Eksamensbevis (hvis du består) - Eftersendes fra  APMG i England inden for 4-8 uger

Pakkeløsning
Kurset kan købes selvstændigt men kan også indgå i en pakkeløsning med indbygget rabat.
Læs mere på: Implements PRINCE2® forløb

Netværk og erfaringsudveksling
Deltagerne på kurset kommer fra en række forskellige virksomheder og brancher. Vi gør meget ud af at nyttiggøre dette således at forskellige erfaringer, synspunkter og nuancer bliver bragt i spil. De mange praktiske øvelser og diskussioner giver dig gode muligheder for, at du også kan få styrket dit netværk.

Næste afholdelse Prince2®-Foundation

 • Startdato:
 • 23. oktober 2017 kl 09:00
 • Varighed:
 • 23. - 25. oktober
 • Pris:
 • Kr. 16.700,00 ekskl. moms
Tilmeld dig nu

Undervisningsmetoder og undervisere
Du kan læse mere om hvordan vi underviser på Sådan sikrer vi læring med effekt

Undervisere

 • Søren Beck

  Søren Beck

  sbe@implement.dk

  +45 2338 0057

  Se profil

  Uddannelse
  Cand.merc. i Management of Technology
  En uddannelse, der lægger vægt på videnstyring, anvendelse af ny teknologi og teknologiens indvirkning på organisationen.

  Erfaring og baggrund
  Søren har stor erfaring inden for it- og forandringsledelse i det offentlige med udgangspunkt i den statslige sektor. Han har både fungeret som projektleder, underviser og sparringspartner. Søren har været med på udrulninger i staten af bl.a. Navision Stat og etablering af tværoffentlige digitaliseringskontrakter. Siden 2007 har han været ansat i Implement Consulting Group som konsulent inden for projektledelse.

  Søren har specialiseret sig i projektledelsesmetoden PRINCE2® og de tilknyttede produkter (OGC), specielt programledelse (MSP) og porteføljestyring. Sørens force er at se hele projektprocessen i en sammenhæng, fra at en strategi er besluttet, og til at den udmønter sig i en række strategisk vigtige programmer eller projekter.

  I øjeblikket arbejder han på, hvordan agile metoder og PRINCE2® kan kobles sammen på en hensigtsmæssig måde, således at den ledelsesmodel, PRINCE2® repræsenterer, kan få indarbejdet fordelene ved den deltager-commitment, der bl.a. er central i SCRUM.

  Skjul profil

Næste kursusPrince2®-Foundation

 • Startdato:
 • 23. oktober 2017 kl 09:00
 • Varighed:
 • 23. - 25. oktober
 • Pris:
 • Kr. 16.700,00 ekskl. moms
Tilmeld dig nu

Spørgsmål til
kursets faglige indhold

Kontakt
Søren Beck

sbe@implement.dk
+45 2338 0057

Spørgsmål til
kursustilmelding og praktik

Kontakt
Bettina Erkens
learn@implement.dk
+45 4138 0040

Kontakt
Lena Kim Hueg

learn@implement.dk
+45 4138 0040