Salgsbetingelser

BETINGELSER FOR AFMELDING OG FLYTNING MELLEM KURSER

Alle anførte priser er pr. deltager og ekskl. moms. Priserne inkluderer materialer og forplejning, og eventuelle udgifter til ophold mv. er ikke inkluderet.

Kurser faktureres ved tilmelding.

Visse af vore forløb indbefatter, at der fremsendes bøger og andre materialer på forkant. For disse forløb gælder, at kursusstart regnes som den dato, hvor du får bøgerne tilsendt.

Ved afbestilling af kurser gælder følgende

  • Afbestilling af kursus 2-7 uger før kursusstart: Der betales 50% af kursusprisen.
  • Afbestilling af kursus mindre end 2 uger før kursusstart: Der betales 100% for det afmeldte kursus.

Ved flytning af kurser gælder følgende

  • Flytning af kursus 2-7 uger før kursusstart: Der betales 25% af kursusprisen for det afmeldte kursus og fuld pris for det nye kursus.   
  • Flytning mindre end 2 uger før kursusstart: Der betales 100% for det afmeldte kursus og 50% af prisen for det næste kursus.

Undtaget herfra er dog de tilfælde, hvor pladsen genbesættes af en anden deltager fra samme virksomhed.

Implement Learning Institute forbeholder sig ret til løbende at justere kursusbeskrivelser samt omkostningsfrit at aflyse kurser som følge af for lavt deltagerantal.

Særlige betingelser for Projektledereksamen med ECTS-point på diplomniveau

  • Tilmelding til en given eksamensdato er bindende, og der foretages IKKE refusion ved framelding.
  • Flytning til anden eksamensdato skal ske senest 3 måneder før den planlagte eksamen. Der betales et flytningsgebyr på 1.500,- kr. ekskl. moms.
 

Har du spørgsmål?

Kontakt
Jette Larsen
learn@implement.dk
+45 4138 0040

Kontakt
Lea Flytkjær
learn@implement.dk
+45 4138 0040