Sådan sikrer vi læring med effekt

Undervisningsform og virkemidler

Undervisningsformen er involverende og varieret med hyppige skift mellem fx plenumpræsentationer, gruppe- og plenumdiskussioner, caseøvelser, erfaringsudveksling, refleksion, iscenesatte øvelser og i flere tilfælde også e-læring. Vi tænker aktivt i, at deltagerne typisk foretrækker forskellige læringsstile, og tilrettelægger således undervisningen på en måde, så deltagerne både kan se, høre, røre og gøre.

Vi tilpasser antallet af undervisere til holdstørrelsen. Små hold gennemføres med én underviser, mens større hold gennemføres med to undervisere.

Ved ”iscenesatte øvelser” mener vi øvelser, hvor deltagerne ubevidst bringes i situationer, hvor de ikke umiddelbart kan vide, hvad der er rigtigt eller forkert. I denne proces opnår de en række erkendelser, der fremadrettet kommer til at fungere som hukommelsesankre. Herudover har øvelserne som regel et humoristisk element, og de bidrager til energi og stemning på holdene. Vi sikrer altid, at øvelserne introduceres som ”stærkt iscenesatte” og efterfølgende ”aflades”, så alle deltagere føler sig komfortable med at have deltaget i øvelsen. 

De enkelte sessions er tidsmæssigt placeret hen over dagen, således at der opnås en god vekselvirkning mellem teori, praktik, diskussion og refleksion, ligesom emnets karakter har stor indflydelse på, hvorvidt det behandles først på dagen eller sidst på dagen, hvor deltagerne traditionelt er ved at være ”mætte”. 

Teorien afprøves i praksis. Det kan være i forbindelse med gruppearbejde på cases og øvelser, hvor deltagerne arbejder med deres eget projekt hjemme i virksomheden, eller øvelser, hvor de arbejder med sig selv som person. Under øvelserne fungerer konsulenterne som sparringspartnere, der udfordrer gruppearbejdet, men samtidig sikrer, at gruppen holdes på sporet. I sådanne forløb arbejder grupperne både i plenum og i eget lokale, hvorved tankegangen omkring projektrum understøttes. 

Gruppesammensætningen i forbindelse med øvelser, diskussioner og refleksion varierer hen over forløbet, således at den enkelte kommer til at indgå i forskellige gruppekonstellationer ud fra fx branche, erfaring og personlige præferencer mv. På Projektledelse 1 – Få styr på din projektopgave! er den enkelte deltager eksempelvis med i ikke mindre end otte forskellige gruppekonstellationer, hvorimod der på Projektledelse 4 – Styrk dit personlige lederskab i projektet! arbejdes i små, tætte og fortrolige grupper af tre personer i forbindelse med træning af coachingteknikker mv. 

Undervejs i forløbene er der afsat tid til personlig refleksion. 

For hvert enkelt kursus er der oplæg til frivilligt hjemmearbejde i form af et forslag til praktiske og teoretiske opgaver samt vejledende planer for arbejdet. Deltagerne ”holdes til ilden” gennem forskellige virkemidler såsom brev fra dem selv til sig selv (indsamles og sendes senere tilbage til deltagerne), buddy-ordninger, hvor deltagerne kontakter hinanden efter et kursus, opfordring til smågrupper, hvor deltagerne kan mødes og tale sammen mellem kurserne, opfordring til at anvende Linkedln etc. 

Konsulenterne fungerer som ”hotline”, hvor deltagerne kan ringe/maile i forbindelse med eventuelle spørgsmål. 

Der gennemføres både en deltagerevaluering i form af et udleveret evalueringsskema og underviserevaluering, hvor underviserne evaluerer forløbet efter hvert kursus. Deltagernes kommentarer anvendes aktivt til at gøre forløbene endnu bedre.

Har du spørgsmål?

Kontakt
Louisa Menne Martini

lmm@implement.dk
+45 3085 8074