Åbent lederlaboratorium

Lederkursus i at lede forandringer med effekt

Åbent lederlab er et lederkursus for dig, der gerne vil have rum til at arbejde og eksperimentere med dine egne forandringscases.
Kurset bygger på Implements implementeringsprincipper, hvor der stilles skarpt på, hvordan du som leder skaber effekt i forandringer gennem ledelsesmæssig autenticitet og fokus på vigtighed, energi og involvering af de rette mennesker på det rette tidspunkt.
Tematikkerne i det åbne lederlab er inspireret af den nyeste ledelsesforskning og Implements erfaring med at arbejde med ledere i forandringsprocesser. Temaerne, du vil møde undervejs, er følgende: 

SÆT RETNING – Forandringer præger organisationer som aldrig før. Som leder er det derfor nødvendigt at kunne sætte retning i en turbulent hverdag og vide, hvordan man arbejder med kultur i forandringer. 

SKAB MOTIVATION – Lederens evne til at skabe motivation og engagement er afgørende for at øge produktivitet og kvalitet i forbindelse med forandringsprocesser. 

HÅNDTÉR MODSTAND – Mennesker reagerer forskelligt, når de udsættes for forandringer. Ledernes evne til at håndtere, forstå og bearbejde modstand er kritisk for succesraten af forandringstiltag. 

Design
Forløbet består af 3½ dages face-to-face og mellemliggende arbejde mellem første og sidste workshop. (Se illustration) 

 • Kickoff: ½ dag (kl. 09.00 – 13.00 med frokost fra kl. 12.00 – 13.00) 
 • Workshop: 2 dage (begge dage kl. 09.00 – 16.00) 
 • Individuelt læringsarbejde 
 • Afsluttende workshop: 1 dag (kl. 09.00 – 16.00)

Indhold
På åbent lederlab eksperimenterer deltagerne med forskellige handlemuligheder som forarbejde til reelle løsninger i deltagernes egen organisation. Vi arbejder med deltagernes egne cases, og derfor er det en forudsætning, at deltagerne er villige til at være åbne og udfordre egne og andres synspunkter og antagelser. 
Ud over casearbejde indeholder kurset også teoretisk materiale, som kvalificerer deltagernes arbejde på kursusdagene.
Der bliver arbejdet med overskrifterne: 

 • Få styr på forandringen 
 • Motivation til forandring og agilitet 
 • Håndtering af modstand i forandringer 
 • Mig i forandringer 
 • Touchpoints

Formål og udbytte
Åbent lederlab udvikler dine evner til effektfuld forretningsdrevet forandringsledelse. Du vil arbejde med en øget professionalisering af rollen som leder i forandringer og få udbygget din praktiske værktøjskasse. Du vil føle dig i stand til at praktisere og handle på din nye viden og inspiration og styrke succesraten i dit lederskab. Kurset arbejder inden for rammen af forretningsdrevne forandringer, og din læring vil kunne sættes i spil i din egen organisation.
 “Lær at bevare fokus på effekt, og brug de rigtige virkemidler i forretningsdrevne forandringsprocesser”

Målgruppe
Førstelinjeledere med personaleansvar, både nye og erfarende og inden for både det private og det offentlige – ledere, der står med en forandringsudfordring, som de kan bruge som udgangspunkt for deres læring. 
Tidsforbrug
Ud over deltagelse på selve kursusdagene må deltagerne forvente at bruge ca. 2 timers forberedelse til hver workshop samt ca. 1½ dag på det individuelle læringsarbejde mellem de forskellige workshops.
KICKOFF (0,5 dag)
 • Velkomst og introduktion til forløbet 
 • Forventningsafstemning 
 • Forståelse af forandringer 
WORKSHOP 1 (2 dage)
 • Arbejde med medbragte cases 
 • Forandringstematikkerne udfoldes og sættes i relation til cases 
 • Deltagerne eksperimenterer og reflekterer over konkrete handlemuligheder og løsninger 
 • Forberedelse til supervision og egen hjemmeopgave 
LÆRINGSAKTIVITET (2 dage)
Deltagerne laver supervision i par og gennemfører egen hjemmeopgave 
WORKSHOP 2 (1 dag)
 • Tilbagemelding på supervision og hjemmeopgave 
 • Professionalisering af rollen som forandringsleder 
 • Ny inspiration til egne cases til at eksperimentere og reflektere over konkrete handlemuligheder og løsninger 
 • Afslutning og aftaler om sparring/supervision 
Det er også muligt at afholde åbent lederlab som et internt lederforløb i egen organisation. For yderligere oplysninger, kontakt Lotte Elleberg Møller. 

Undervisere

 • Lotte Elleberg Møller

  Lotte Elleberg Møller

  lmo@implement.dk

  +45 41 38 00 14

  Se profil

  Uddannelse
  Cand.scient. pædagogik og idræt Københavns Universitet. 
  Systemisk proceskonsulent, Dispuk
  Certificeret
  Whole Brain Practitioner (2012) 
  Erfaring og baggrund
  Lotte har 10 års erfaring som konsulent og 5 års ledererfaring fra jobbet som HR chef i Ballerup Kommune. Den røde tråd i Lottes arbejde har været en systemisk og pædagogisk vinkel på udvikling af ledere, medarbejdere, teams og organisationer i både offentlige og private organisationer. 
  Lotte har arbejdet med pædagogisk design af talentudvikling for Team Danmark og er en erfaren underviser, coach og proceskonsulent. Lottes sigte i opgaveløsningen er strategisk og pædagogisk, der tilsammen sikrer forretningsmæssig relevans og effekt. 
  Lotte er optaget af at sikre den læringsmæssige effekt og forankring hos den enkelte og i organisationen. Derfor arbejder hun ud fra en tese om, at effekt og læring kræver oplevelsen af relevans og meningsfuldhed for den enkelte. Undervisning og processer bliver tilrettelagt med en høj grad af involvering, samskabelse og er ofte case-baseret. Hun tager medansvar for deltagernes motivation og energi og tror på betydningen af, at mødet med konsulenten skal skabe oplevelsen af kompetence og lyst for at effekten bliver stor. 

   

  Skjul profil

 • Pernille Koch Erichsen

  Pernille Koch Erichsen

  pke@implement.dk

  +45 5138 7420

  Se profil

  Uddannelse
  Cand.scient.soc. i psykologi og offentlig forvaltning, RUC

  Erfaring og baggrund
  Pernille har erfaring som HR-udviklingskonsulent med fokus på at udvikle og drive forandringsprocesser og -projekter primært inden for den offentlige sektor. Pernilles fokus ligger især på at få forandringsprocesserne på individniveau til at spille sammen med de forandringer, man ønsker på det organisatoriske og strategiske niveau. 

  Pernille brænder for at finde frem til, hvordan man bedst muligt motiverer mennesker i forandringsprocesser. Hvordan bliver de involveret på en sådan måde, at de selv får lyst til at gå i retning af en given forandring. Den Motiverende Samtale som metode er derfor en at Pernilles foretrukne metoder til at arbejde med forandringer, da den indeholder metoder, der kan hjælpe mennesker med at gå i retning af en given forandring. Derudover benytter hun også forskellige psykologiske teoretiske vinkler på at arbejde med forandringer og relaterer dette til praksis. Noget af det vigtigste for Pernille er, at alt det, hun underviser i, skal kunne relateres til deltagernes egen virkelighed og praksis.

  Skjul profil

Kontakt os for mere info
om indhold, pris og datoer

Kontakt Lotte Elleberg Møller
lmo@implement.dk
+45 4138 0014