Åbent lederlaboratorium

Lederkursus i at lede forandringer med effekt

Åbent lederlab er et lederkursus for dig, der gerne vil have rum til at arbejde og eksperimentere med dine egne forandringscases.
Kurset bygger på Implements implementeringsprincipper, hvor der stilles skarpt på, hvordan du som leder skaber effekt i forandringer gennem ledelsesmæssig autenticitet og fokus på vigtighed, energi og involvering af de rette mennesker på det rette tidspunkt.
Tematikkerne i det åbne lederlab er inspireret af den nyeste ledelsesforskning og Implements erfaring med at arbejde med ledere i forandringsprocesser. Temaerne, du vil møde undervejs, er følgende: 

SÆT RETNING – Forandringer præger organisationer som aldrig før. Som leder er det derfor nødvendigt at kunne sætte retning i en turbulent hverdag og vide, hvordan man arbejder med kultur i forandringer. 

SKAB MOTIVATION – Lederens evne til at skabe motivation og engagement er afgørende for at øge produktivitet og kvalitet i forbindelse med forandringsprocesser. 

HÅNDTÉR MODSTAND – Mennesker reagerer forskelligt, når de udsættes for forandringer. Ledernes evne til at håndtere, forstå og bearbejde modstand er kritisk for succesraten af forandringstiltag. 

Design
Forløbet består af 3½ dages face-to-face og mellemliggende arbejde mellem første og sidste workshop. (Se illustration) 

 • Kickoff: ½ dag (kl. 09.00 – 13.00 med frokost fra kl. 12.00 – 13.00) 
 • Workshop: 2 dage (begge dage kl. 09.00 – 16.00) 
 • Individuelt læringsarbejde 
 • Afsluttende workshop: 1 dag (kl. 09.00 – 16.00)

Indhold
På åbent lederlab eksperimenterer deltagerne med forskellige handlemuligheder som forarbejde til reelle løsninger i deltagernes egen organisation. Vi arbejder med deltagernes egne cases, og derfor er det en forudsætning, at deltagerne er villige til at være åbne og udfordre egne og andres synspunkter og antagelser. 
Ud over casearbejde indeholder kurset også teoretisk materiale, som kvalificerer deltagernes arbejde på kursusdagene.
Der bliver arbejdet med overskrifterne: 

 • Få styr på forandringen 
 • Motivation til forandring og agilitet 
 • Håndtering af modstand i forandringer 
 • Mig i forandringer 
 • Touchpoints

Formål og udbytte
Åbent lederlab udvikler dine evner til effektfuld forretningsdrevet forandringsledelse. Du vil arbejde med en øget professionalisering af rollen som leder i forandringer og få udbygget din praktiske værktøjskasse. Du vil føle dig i stand til at praktisere og handle på din nye viden og inspiration og styrke succesraten i dit lederskab. Kurset arbejder inden for rammen af forretningsdrevne forandringer, og din læring vil kunne sættes i spil i din egen organisation.
 “Lær at bevare fokus på effekt, og brug de rigtige virkemidler i forretningsdrevne forandringsprocesser”

Målgruppe
Førstelinjeledere med personaleansvar, både nye og erfarende og inden for både det private og det offentlige – ledere, der står med en forandringsudfordring, som de kan bruge som udgangspunkt for deres læring. 
Tidsforbrug
Ud over deltagelse på selve kursusdagene må deltagerne forvente at bruge ca. 2 timers forberedelse til hver workshop samt ca. 1½ dag på det individuelle læringsarbejde mellem de forskellige workshops.
KICKOFF (0,5 dag)
 • Velkomst og introduktion til forløbet 
 • Forventningsafstemning 
 • Forståelse af forandringer 
WORKSHOP 1 (2 dage)
 • Arbejde med medbragte cases 
 • Forandringstematikkerne udfoldes og sættes i relation til cases 
 • Deltagerne eksperimenterer og reflekterer over konkrete handlemuligheder og løsninger 
 • Forberedelse til supervision og egen hjemmeopgave 
LÆRINGSAKTIVITET (2 dage)
Deltagerne laver supervision i par og gennemfører egen hjemmeopgave 
WORKSHOP 2 (1 dag)
 • Tilbagemelding på supervision og hjemmeopgave 
 • Professionalisering af rollen som forandringsleder 
 • Ny inspiration til egne cases til at eksperimentere og reflektere over konkrete handlemuligheder og løsninger 
 • Afslutning og aftaler om sparring/supervision 
Det er også muligt at afholde åbent lederlab som et internt lederforløb i egen organisation. For yderligere oplysninger, kontakt Lotte Elleberg Møller. 

Undervisere

 • Sofie Venndt

  Sofie Venndt

  sofv@implement.dk

  +45 61 24 48 34

  Se profil

  Education

  • MSc in Innovation, Knowledge and Entrepreneurial Dynamics, Aalborg University (2009)
  • MBA Semester at Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia (2008)
  • BSc in Business Administration, Aalborg University (2007) 

  Experience and background
  Sofie Venndt has 8 years of solid experience of facilitating innovation in international companies and has a passion for driving accelerated processes. She has help companies create numerous innovations and when doing so a structured approached to creativity and innovation is crucial. Innovation Sprints is one of the most effective structured methods for facilitating innovation and Sofie has trained several customers in Innovation Sprint and ensured that true customer insights, fast prototyping and honest customer validation have led to better value propositions in different industries. 

   

  Skjul profil

 • Gunvor Jøsendal

  Gunvor Jøsendal

  gujo@implement.dk

  +45 6086 4275

  Se profil

  Education

  • Creative project, process and business design, Kaospilots (2010)
  • BA Media Studies & Experience Economy, Aarhus Universitet (2007)

  Experience and background
  Gunvor Jøsendal has the head of a project manager and the toolbox of a designer. She has over 7 years of experience from the design agency and consulting industry, primarily working within the fields of service design, UX design and innovation. She is also a trained and experienced facilitator, specialised in leading creative and agile development processes. 
  Gunvor has led creative projects and processes all over the world - from China to Brazil and of course in Scandinavia. She is a natural in working with all types of people and organisations, from business leaders in Shanghai to students at the Danish artschools.

  Skjul profil

Kontakt os for mere info om indhold, pris og datoer

Kontakt
Lotte Elleberg Møller
lmo@implement.dk
+45 4138 0014