Facilitering

Facilitering handler om at skabe processer, der giver værdi, mening og ejerskab

Facilitering er et ord, der bruges oftere og oftere i forbindelse med afholdelse af møder og workshops. At facilitere kommer af det latinske ”facilis” og betyder ”at gøre let” eller ”bevæge frit”. Begrebet facilitering dækker således over det at hjælpe en gruppe med at nå et fælles mål og assistere dem i at nå de ønskede resultater – uden at tage standpunkt eller være producerende, men ved at være knivskarp på rammerne og dialogen. Det handler altså om at styre på form og mål mere end på indhold.

Det skal du vide:

  1. Facilitering er noget, du kan lære
  2. Facilitering skal have et formål og bidrage til at skabe resultater
  3. Facilitering er et værktøj til at arbejde med grupper i størrelsesordenen fra 3 personer og opefter (men typisk fra 6 personer)
  4. God facilitering kræver andet og mere end blot at være ”god på scenen”. Det handler om at få deltagerne til at arbejde og tage ejerskab for de resultater, de opnår
  5. Facilitering handler om design, gennemførelse og opfølgning

Trænerrollen indeholder også faciliteringselementer – formidling af faglig dybde
via processuel styrke

Rollen som træner er karakteriseret ved at have fokus på fagspecifikke kompetencer, samtidig med at du i lige så høj grad har brug for processuelle kompetencer i trænings-situationen. Du skal kunne håndtere den dynamik, der er blandt deltagerne, de konflikter, der eventuelt opstår, samt beherske spørgeteknikker og -metoder til at skabe tryghed, refleksion, stemning og energi blandt deltagerne. Som træner vil du derfor både have brug for at kunne give ”ekspertsvar”, sætte gang i refleksion og håndtere det, der sker i lokalet. Trænerrollen har således både noget til fælles med rådgiverrollen og facilitatorrollen. Rådgiverrollen har et noget større fokus på ekspertviden og det at give svar og i mindre grad på det processuelle. Facilitatorrollen har derimod et primært fokus på det processuelle og i meget lille grad på at give svar. Den bedste træner er således en person, der besidder dyb faglighed inden for et givent område kombineret med stærke faciliteringskompetencer.

Har du spørgsmål?

Kontakt
Lotte Elleberg Møller
lmo@implement.dk
+45 4138 0014