Øget effekt i hverdagens værktøjer

Tavlemøder, driftsledelse, performance management eller problemløsning

Lær at skabe nye vaner og ny adfærd hos ledere, medarbejdere og dig selvDu kan blive endnu bedre til at skabe forandringer.

Du har sikkert prøvet at indføre et nyt koncept eller en ny praksis. Eksempelvis i forbindelse med at indføre problemløsningsværktøjer eller i etableringen af driftsstyring. Selvom det er gennemarbejdet og på papiret vil gøre en forskel for organisationen, så lykkes det alligevel ikke helt. Forandringen indtræder ikke som ønsket, selvom ”teknikken” er på plads. Medarbejdere og ledere gør, som de plejer, og tager ikke rigtig ejerskab for det nye.
Vores erfaring er, at det i sidste ende er arbejdet med adfærd og vaner, der afgør, om man når i mål med sine forandringer. 
På kurset lærer du at understøtte ny adfærd ved at forstå, hvad der motiverer mennesker, hvordan vaner opstår, og hvilke konkrete metoder og greb der understøtter og skaber adfærdsændringer i arbejdsdagen.

Følgende emner bliver behandlet på kurset

 • Hvad motiverer mennesker til forandring?
 • Hvad er vaner, og hvordan skabes de?
 • Hvordan sættes god adfærd på formel?
 • Hvordan styrker vi vores evner til at spørge og lytte, så adfærdsændringer skabes og opstår?
 • Hvordan bliver vi endnu bedre til at give, modtage og bruge feedback?
 • Hvad er det etiske perspektiv, når man gerne vil ændre andre menneskers adfærd?

Målgruppe
Kurset retter sig mod ledere og konsulenter, der ønsker inspiration og praktiske metoder til at lede, støtte og påvirke adfærdsmæssige forandringer i egen organisation.

Udbytte
Du får en teoretisk indsigt samt en praktisk anvendelig værktøjskasse, som kan bruges til at sikre effektfulde forandringer – ved at arbejde med at ændre adfærd og skabe vaner, så organisatoriske forandringer får den ønskede effekt. 

Kursets indhold
To træningsdage med 14 dages mellemrum. Herimellem arbejdes der med en  virkelighedsnær  hjemmeopgave, der tager afsæt i din dagligdag.

Når du kommer hjem kan du...

 • Kortlægge nuværende adfærd eller vaner og identificere den ønskede adfærd
 • Designe organisatoriske forandringer og opgaver, så de er mere motiverende
 • Aktivt bruge en grundlæggende teoretisk og metodisk forståelse af, hvad adfærdsændringer er, og hvad der skal til for at få det til at ske
 • Have motiverende og nærværende dialoger (coaching/sparring) med medarbejdere/ledere, der skaber adfærdsændringer
 • Se egne styrker og udviklingsmuligheder, når du skal skabe adfærdsændringer
 • Få mod på at gøre det … fordi du har trænet og er klædt på til det

Imellem kursusdagene får du til opgave at træne værktøjerne og bruge metoderne fra kurset.

Undervisere

 • Michael Møller

  Michael Møller

  mmo@implement.dk

  +45 3085 8027

  Se profil

  Uddannelse

  • Cand. Scient. adm, HD (Organisation & Ledelse) 

  Certificeringer

  • Toyota KATA
  • Lean Master Class
  • Proces konsulentuddannelsen ved Kit Sanne Nielsen

  Michael Møller har arbejdet som management konsulent og underviser siden 2001 i både private og offentlige organisationer.
  Michael´s kernekompetencer er at sætte skarp på, hvilke nye vaner og adfærd organisations ledere og medarbejder skal have, for at effekten af organisatorisk ændringer, ny strategi, nye værktøjer i organisationen. 
  Udover underviserrollen har Michael coachet og trænet ledere på alle organisatorisk niveauer samt konsulenter og har en lang erfaring i at designe og gennemføre lederprogrammer, train-the-trainer forløb og workshops/kurser.
  Michael har en stor tro på, at læring bedst sker i et anerkendende, nysgerrigt og eksperimenterende miljø, hvor det både skal være plads til grin og dybe tanker.

  Skjul profil

 • Louise Tornøe Johnsen

  Louise Tornøe Johnsen

  lojo@implement.dk

  +45 5159 3937

  Se profil

  Uddannelse
  Cand.mag i Informationsvidenskab – med speciale i organisationsudvikling og kommunikation


  Certificeringer

  • ADKAR – Change Management
  • Lean Master Class

  Erfaring
  Louise har meget erfaring som underviser, både i den private sektor og som ekstern lektor på Aarhus Universitet. Louise arbejder oftest i spændingsfeltet imellem konkrete proces og driftsoptimeringer på den ene side og medarbejderen, kommunikation og forandringsledelse på den anden side. De to elementer er tæt forbundet og Louise er optaget af, hvordan de kan berige og styrke hinanden. Disse erfaringer bringer Louise aktivt ind i undervisningen i form af eksempler og cases, så undervisningen bliver tæt koblet til praktiske eksempler fra hverdagen.
  Louise brænder for at skabe undervisning der er nærværende og let at anvende når deltagerne kommer hjem i deres hverdag. Når undervisning rammer plet kan deltagerne slet ikke lade vær med at bruge de nye færdigheder og metoder i deres egen dagligdag. 

  Skjul profil

 • Emil Kjersgaard

  Emil Kjersgaard

  emkj@implement.dk

  +45 61246487

  Se profil

   Uddannelse

  • Cand. Merc. i Global Logistics & Supply Chain Management, Syddansk Universitet (2013)
  • Bachelor of Engineering (B.Eng.), Manufacturing Engineering and Management, Syddansk Universitet, (2011)

  Certificeringer

  • Lean Master Class
  • ITIL v3 Foundation 
  • PRINCE2 Foundation
  Erfaring og baggrund
  Emil Kjersgaard har ca. 5 års erfaring som konsulent, og arbejder til dagligt med procesforbedringer, lean og organisatoriske transformationer indenfor administrative miljøer (Finans, forsikring og offentlige styrelser) og produktion. 
  Emil trives særligt i forandringsprojekternes brændpunkter, hvor tingene sker; ”på gulvet”,  i workshoplokalet eller omkring styringstavlen. Emil tror på, at succeskriterierne for at skabe vedvarende  forandringer er at udvikle mennesker før processer og systemer. I den forbindelse forsøger Emil at udfordre ”det plejer vi at gøre” ved at søge ny viden og forskning indenfor motivations - og adfærdsteori, hvilket afspejles i hans undervisning. Emil er særligt interesseret i hvordan vaner opstår, og hvordan man kan arbejde med vaneændringer i forandringsprocesser.
   

  Skjul profil

 • Rasmus Davidsen

  Rasmus Davidsen

  rada@implement.dk

  +45 61246376

  Se profil

  Uddannelse
  CivilIngeniør I international teknologiledelse

   Certificeringer

  • Six-sigma green belt
  • Lean IT practitioner

  Erfaring
  Rasmus arbejder som konsulent med fokus på procesforbedringer og operationelledelse. Han har været en del af både store og små transformationsprojekter, som har betydet markante forandringer for de medarbejdere som har været involveret. Rasmus har altså stået overfor betydelige forandringsprocesser, og gjort sig værdifulde erfaringer som præger hans tilgang. 
  Rasmus er engageret i at forstå hvad der driver forandringer, og specielt nysgerrig på hvad det er der driver den grundlæggende motivation hos os som mennesker. Dette gælder både i forbindelse med selve forandringen, men også i udformningen af de designs som skal bære resultater og arbejdsglæden fremadrettet. I undervisningen vil der blandt andet blive lagt vægt på praktiske eksempler og perspektiveringer til virkeligheden omkring os. 

  Skjul profil

Der er ikke planlagt nogen kommende kurser.

Spørgsmål til kursets faglige indhold

 Michael Møller
mmo@implement.dk
+45 3085 8027

Louise Tornøe Johnsen

lojo@implement.dk

+45 5159 3937

Spørgsmål til kursustilmelding og praktik

Jette Larsen
learn@implement.dk
+45 4138 0040

Lena Kim Hueg
learn@implement.dk
+45 4138 0040