Effektiv drift – aktivér det menneskelige potentiale

Aktivér det menneskelige potentiale og skab effektiv drift

På vores kursus lærer du at forstå, hvad der motiverer mennesker, og hvilke konkrete metoder du kan bruge, når du vil støtte eller skabe adfærdsændringer i hverdagen.

Når vi skal indføre nye systemer og processer sker det, at de forbedringer, vi ønskede, ikke træder i kraft. Vi har haft metoderne på plads og vores initiativ har været gennemarbejdet, men medarbejdere og ledere engagerer sig ikke aktivt i det nye. Scenariet er kendt, og det er vores erfaring, at måden vi arbejder med adfærd og vaner er afgørende for, om vi kommer i mål med de forbedringer af driften, vi ønsker.

Med dette kursus henvender vi os til ledere og interne konsulenter, der f.eks. anvender metoder som tavlemøder, driftsledelse, målstyring eller problemløsning i den daglige drift og gerne vil have endnu bedre effekt af værktøjerne.

Metoder og praktiske øvelser til at ændre adfærd
På kurset arbejder vi med, hvordan du skaber nye vaner og ny adfærd hos ledere, medarbejdere og dig selv. Du lærer, hvordan du kan understøtte ny adfærd ved at forstå, hvad der motiverer mennesker, hvordan vaner opstår, og hvilke konkrete metoder og greb, du kan bruge, når du vil støtte op om eller skabe adfærdsændringer i arbejdsdagen.

Emner på kurset
• Hvad motiverer mennesker i driftsarbejde?
• Hvordan virker vaner, og hvordan skabes de?
• Hvordan kan vi skabe forandringer igennem adfærdsdesign?
• Hvordan styrker vi vores evner til at spørge og lytte, så vi motiverer adfærdsændringer?
• Hvordan bliver vi endnu bedre til at give, modtage og bruge feedback i vores daglige omgang med andre mennesker?
• Hvilke etiske perspektiver er på spil, når man gerne vil ændre andre menneskers adfærd?
 

Målgruppe
Kurset er for ledere og interne konsulenter, der ønsker både teoretisk indsigt og praktisk anvendelige metoder til at lede, støtte og påvirke adfærdsmæssige forandringer i egen organisation.

Udbytte

Du får indblik i teorier om menneskelig adfærd og vaner og får en værktøjskasse, som du kan bruge til at skabe forandringer og implementering af værktøjer med effekt. Det gør du ved at arbejde med at ændre adfærd og skabe vaner, så de organisatoriske forandringer får den effekt, du ønsker.

Når du kommer hjem kan du...

• Kortlægge eksisterende adfærd eller vaner og identificere den ønskede adfærd
• Designe organisatoriske forandringer og opgaver, så de er mere motiverende
• Bruge teoretisk og metodisk forståelse af, hvad adfærdsændringer er, og hvad der skal til for at få dem til at ske
• Have nærværende og motiverende samtaler (coaching/sparring) med medarbejdere/ledere, som skaber eller støtter ændringer i adfærd
• Se styrker og udviklingsmuligheder, når du skal skabe adfærdsændringer
• Få mod på at gøre det … fordi du har trænet og er klædt på til det
 

Undervisere

 • Michael Møller

  Michael Møller

  mmo@implement.dk

  +45 3085 8027

  Se profil

  Uddannelse

  • Cand. Scient. adm, HD (Organisation & Ledelse) 

  Certificeringer

  • Toyota KATA
  • Lean Master Class
  • Proces konsulentuddannelsen ved Kit Sanne Nielsen

  Michael Møller har arbejdet som management konsulent og underviser siden 2001 i både private og offentlige organisationer.
  Michael´s kernekompetencer er at sætte skarp på, hvilke nye vaner og adfærd organisations ledere og medarbejder skal have, for at effekten af organisatorisk ændringer, ny strategi, nye værktøjer i organisationen. 
  Udover underviserrollen har Michael coachet og trænet ledere på alle organisatorisk niveauer samt konsulenter og har en lang erfaring i at designe og gennemføre lederprogrammer, train-the-trainer forløb og workshops/kurser.
  Michael har en stor tro på, at læring bedst sker i et anerkendende, nysgerrigt og eksperimenterende miljø, hvor det både skal være plads til grin og dybe tanker.

  Skjul profil

 • Louise Tornøe Johnsen

  Louise Tornøe Johnsen

  lojo@implement.dk

  +45 5159 3937

  Se profil

  Uddannelse
  Cand.mag i Informationsvidenskab – med speciale i organisationsudvikling og kommunikation


  Certificeringer

  • ADKAR – Change Management
  • Lean Master Class

  Erfaring
  Louise har meget erfaring som underviser, både i den private sektor og som ekstern lektor på Aarhus Universitet. Louise arbejder oftest i spændingsfeltet imellem konkrete proces og driftsoptimeringer på den ene side og medarbejderen, kommunikation og forandringsledelse på den anden side. De to elementer er tæt forbundet og Louise er optaget af, hvordan de kan berige og styrke hinanden. Disse erfaringer bringer Louise aktivt ind i undervisningen i form af eksempler og cases, så undervisningen bliver tæt koblet til praktiske eksempler fra hverdagen.
  Louise brænder for at skabe undervisning der er nærværende og let at anvende når deltagerne kommer hjem i deres hverdag. Når undervisning rammer plet kan deltagerne slet ikke lade vær med at bruge de nye færdigheder og metoder i deres egen dagligdag. 

  Skjul profil

 • Emil Kjersgaard

  Emil Kjersgaard

  emkj@implement.dk

  +45 61246487

  Se profil

   Uddannelse

  • Cand. Merc. i Global Logistics & Supply Chain Management, Syddansk Universitet (2013)
  • Bachelor of Engineering (B.Eng.), Manufacturing Engineering and Management, Syddansk Universitet, (2011)

  Certificeringer

  • Lean Master Class
  • ITIL v3 Foundation 
  • PRINCE2 Foundation
  Erfaring og baggrund
  Emil Kjersgaard har ca. 5 års erfaring som konsulent, og arbejder til dagligt med procesforbedringer, lean og organisatoriske transformationer indenfor administrative miljøer (Finans, forsikring og offentlige styrelser) og produktion. 
  Emil trives særligt i forandringsprojekternes brændpunkter, hvor tingene sker; ”på gulvet”,  i workshoplokalet eller omkring styringstavlen. Emil tror på, at succeskriterierne for at skabe vedvarende  forandringer er at udvikle mennesker før processer og systemer. I den forbindelse forsøger Emil at udfordre ”det plejer vi at gøre” ved at søge ny viden og forskning indenfor motivations - og adfærdsteori, hvilket afspejles i hans undervisning. Emil er særligt interesseret i hvordan vaner opstår, og hvordan man kan arbejde med vaneændringer i forandringsprocesser.
   

  Skjul profil

 • Rasmus Davidsen

  Rasmus Davidsen

  rada@implement.dk

  +45 61246376

  Se profil

  Uddannelse
  CivilIngeniør I international teknologiledelse

   Certificeringer

  • Six-sigma green belt
  • Lean IT practitioner

  Erfaring
  Rasmus arbejder som konsulent med fokus på procesforbedringer og operationelledelse. Han har været en del af både store og små transformationsprojekter, som har betydet markante forandringer for de medarbejdere som har været involveret. Rasmus har altså stået overfor betydelige forandringsprocesser, og gjort sig værdifulde erfaringer som præger hans tilgang. 
  Rasmus er engageret i at forstå hvad der driver forandringer, og specielt nysgerrig på hvad det er der driver den grundlæggende motivation hos os som mennesker. Dette gælder både i forbindelse med selve forandringen, men også i udformningen af de designs som skal bære resultater og arbejdsglæden fremadrettet. I undervisningen vil der blandt andet blive lagt vægt på praktiske eksempler og perspektiveringer til virkeligheden omkring os. 

  Skjul profil

Kontakt os for mere info om indhold, pris og datoer

Kontakt
Michael Møller
mmo@implement.dk
+45 3085 8027

Kontakt

Louise Tornøe Johnsen

lojo@implement.dk

+45 5159 3937