Det agile IT-projekt

UDDANNELSE OM AGILE IT-ANSKAFFELSER, KONTRAKTER OG STYRING

Bliv klædt på til at gennemføre et agilt it-projekt

Næste kursusafholdelse:
28.-29. marts 2019: Modul 1
4.-5. april 2019: Modul 2

18.-19. september 2019: Modul 1
25.-26. september 2019: Modul 2

Pris: 23.995 kr. ekskl. moms

Ønsker du at sikre din plads på holdet allerede i dag? Giv os et kald på: +45 4138 0040.
Læs mere nederst på siden om, hvordan du tilmelder dig dette kursus.


Hvorfor en uddannelse om agile it-anskaffelser, kontrakter og styring?
I en verden, hvor der løbende stilles flere og flere krav til øget digitalisering, og hvor de landskaber, som de digitale løsninger skal leve i, bliver mere og mere komplekse, er det relevant at gennemføre sine it-projekter efter en agil metode, idet den agile metode bygger på en række principper, som understøtter en succesfuld håndtering af et it-projekt.

Vi vil på uddannelsen om agile it-anskaffelser, kontrakter og styring sætte fokus på de særlige aspekter, som man skal være opmærksom på, når man gennemfører et it-projekt, herunder bl.a. ved valg af metoder og værktøjer, redskaber til tilrettelæggelse og gennemførelse af en anskaffelsesproces, valg af udbudsform samt valg af kontrakt. Du vil endvidere opnå kendskab til de organisatoriske og styringsmæssige mekanismer, som er relevante, når du gennemfører et agil it-projekt. Nedenfor er det beskrevet nærmere, hvad du får ud af at deltage på uddannelsen om agile it-anskaffelser, kontrakter og styring.

Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith og Implement Consulting Group udbyder en 4-dages uddannelse om det agile it-projekt, hvor du bliver klædt på til at forberede og gennemføre et agilt it-projekt fra start til slut.

På uddannelsen vil du få såvel den teoretiske som den praktiske viden, så du og din organisation har de rette værktøjer til at påbegynde og udforske den agile rejse.

Udbytte
Vores uddannelse tager dig igennem hele det agile it-projekt, herunder den tilknyttede anskaffelsesproces, og du vil få en sammenhængende forståelse af den agile terminologi, herunder principperne og metoderne i et agilt it-projekt. Uddannelsen vil blandt andet tage dig igennem en simuleret agil anskaffelsesproces, hvor du tilrettelægger og gennemfører dit it-projekt, herunder foretager valg af udbudsform samt valg af kontrakt. Du vil endvidere opnå kendskab til de organisatoriske og styringsmæssige mekanismer, som er relevante, når du gennemfører et agilt it-projekt.

Målgruppe
Kurset henvender sig til it-projektledere, strategiske indkøbere, jurister og it-contract managers, der arbejder - eller ønsker at arbejde - med agile it-projekter i praksis. Uddannelsen retter sig både mod det offentlige og mod det private.

Du vil efter gennemførelse af uddannelsen om agile it-anskaffelser, kontrakter og styring blandt andet være i stand til:

  • At forstå de agile principper og metoder, herunder hvad forskellen er på klassisk vandfaldsudvikling og agil udvikling. Du vil endvidere opnå et overordnet kendskab til rammeværk SAFe®, ligesom du vil opnå et kendskab til de grundlæggende forudsætninger for at implementere DevOps.
  • At tilrettelægge samt gennemføre din agile analyse- og specifikationsfase, hvor du bliver klædt på til at identificere og fastlægge dine forretningsmæssige mål og behov og udarbejde en agil kravspecifikation. Du vil endvidere få indblik i, hvordan forskellige vederlags- og incitamentsmodeller kan anvendes i et agilt kontrakt set-up.
  • At tilrettelægge samt gennemføre en anskaffelsesproces. Du vil blandt andet opnå kendskab til, hvordan du tilgodeser de agile mekanismer i den efterfølgende udviklingsfase. I den sammenhæng bliver du klogere på, hvordan du understøtter processen for udvælgelse af de leverandører, som har erfaring med agil udvikling, samt hvordan du tilrettelægger dit forhandlings- og evalueringsforløb. Du vil få indsigt i og opnå kendskab til, hvordan agile værktøjer kan anvendes til udarbejdelse af kriterier for tildeling. Endelig vil du få kendskab til, hvordan du ved brug af proof-of-concepts og code camps kan opnå kendskab til tilbudsgivernes agile metoder og kompetencer under udbudsprocessen.
  • At udvælge det rette udgangspunkt for din kontrakt, herunder om hele eller kun dele af din kontrakt skal være agil. Herudover vil du opnå kendskab til drivkræfterne og de kontraktuelle mekanismer i en agil kontrakt. Vi vil føre dig igennem den iterative proces for nedbrydning og prioritering af krav, herunder hvordan du sikrer transparens i din prioritering af krav samt foretager løbende risikominimering.
  • At stille krav til din organisation, herunder forstå hvilke roller og kompetencer du skal have i din organisation, hvis I ønsker at arbejde med agile it-kontrakter. Dette gælder ikke mindst i forhold til styringen af et agilt it-projekt, herunder i forhold til sikring af kvaliteten i kontraktuelle leverancer, overholdelse af milepæle og budget, gennemførelse af test og sikring af sporbarhed mv.

Alle dele af uddannelsen understøttes af praktiske værktøjer og metoder, der indgår som integrerede elementer i uddannelsen. Du får derved direkte hands-on erfaring med de reelle værktøjer og metoder, som du kan bruge, når din organisation skal arbejde med anskaffelser, kontrakter og styring af agile it-projekter.

Uddannelsen afsluttes med en frivillig eksamen, som gør dig i stand til at dokumentere dine kompetencer inden for området for agile it-projekter.

Netværk og erfaringsudveksling
Deltagerne på kurset kommer fra en række forskellige virksomheder og brancher. Vi gør meget ud af nyttighøre dette, således at forskellige erfaringer, synspunkter og nuancer bliver bragt i spil. De mange praktiske øvelser og diskussioner er en oplagt mulighed for dig til at styrke dit netværk.

Undervisningsmetoder og undervisere
Du kan læse mere om, hvordan vi underviser her: Sådan sikrer vi læring med effekt

Kursustilmelding

Udfyld venligst nedenstående formular og send til learn@implement.dk

Har du spørgsmål til kurset eller til din tilmelding, er du meget velkommen til at kontakte Implement Learning Institute på mail eller telefon +45 4138 0040.

Tilmeldingsinformation

Kursus navn:
Kursus dato:

Information om virksomheden:
------------------------------------------------------
Navn:
Adresse:
Post nr:
By:
EAN nr.:
CVR nr.:
Evt. Purchase nr.:

Er faktureringsadresse den samme som ovenstående?
Tilføj faktureringsadresse:

Information om deltageren:
------------------------------------------------------
Navn:
Telefon:
E-mail:
Jobtitel:

Spørgsmål til kursets faglige indhold

Kontakt
Mike Polczynski
mipo@implement.dk
+45 4138 0006

Kontakt 
Jesper Høi Jensen
jeje@implement.dk
+45 3085 8004

Anne Dencker
+45 2560 1994 

Anni Noes Westergaard
anwe@kammeradvokaten.dk
+45 2510 0599

Spørgsmål til kursustilmelding og praktik

Kontakt
Line Munk Christiansen
learn@implement.dk
+45 4138 0040

Kontakt
Lea Flytkjær
learn@implement.dk
+45 4138 0040